Noutăți

Veșnic îi vom plânge plecarea…

La 28 august curent, în s. Feștelița a avut loc ceremonia de dezvelire a plăcii comemorative dedicate lui Vasile Vartic. Acest eveniment este foarte important atât pentru s. Feștelița, cât și pentru comunitatea raională, deoarece recunoștința, sentiment omenesc rarisim în zile zbuciumate de azi, este caracteristic pentru oameni nobili, care țin mult la trecutul istoric, dar și la viitorul neamului.

Inițiativa nobilă, nu prima în acest sens, aparține dlui Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița, la realizarea căreia au contribuit mai mulți oameni de bună credință care au dorit să fie înveșnicită memoria lui Vasile Vartic. Felul cum a fost gândită și realizată expoziția despre activitatea dlui Vasile Vartic ne vorbește elocvent nu numai despre creativitatea uimitoare a organizatorilor evenimentului, dar și de acea stimă profundă față de acest om care a muncit cu mult sârg pentru prosperarea localității.

Printre invitați au fost președintele raionului, dl Nicolae Molozea și cuplu Vasile și Melania Buzu care au lucrat în Feștelița în timpurile dlui Vartic.

Dna Maria Romanciuc, specialist principal al DCTST, a vorbit cu multă pietate despre Omul și Conducătorul Vasile Vartic.

Veșnic îi vom plânge plecarea…- acestea cuvinte au fost des auzite de la mai mulți cetățeni, de la acei care l-au cunoscut, de la acei care îi resimt lipsa lui Fomici, cum îl numeau feștelițenii, de la cei care au muncit cu osârdie la posturile lor, fiind buni organizatori ai serviciilor și subdiviziunilor de producție din s. Feștelița.

Astfel, placa comemorativă vine să înveșnicească memoria unui om care, timp de 13 ani și ceva a deținut postul de președinte al colhozului „Pravda” din s. Feștelița, a fost ales președinte al comitetului executiv al sovietului raional de deputați ai oamenilor muncii, a fost ales și deputat în Parlamentul Republicii Moldova de două legislaturi consecutiv, a deținut postul de Ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei și alte funcții de răspundere în Guvernul Republicii Moldova. Pentru munca sa conștiincioasă și rodnică, realizări meritorii în viața publică dumnealui a fost decorat cu medaliile „Pentru vitejie în muncă”, „Meritul civic” și cea mai mare distincție de stat – „Ordinul Republicii”. Vasile Vartic a făcut parte din primul Parlament al țării noastre și a votat Declarația de independență a RM.

Această placă va aminti contemporanilor și generațiilor viitoare despre multe fapte reale care astăzi par incredibile, spre exemplu, cum colhozul „Pravda” în doi ani nu numai că a scăpat de datorii colosale, dar a devenit milionar. Dacă o să priviți atent fotografiile expoziției, mai bine zis, aceste stop cadru din viața colhozului, o să vă dați seama de realizările frumoase obținute de locuitorii satului sub conducerea lui Vasile Vartic.

Vasile Vartic a contribuit mult la editarea cărții „Satul Feștelița” despre istoria satului. Povestind despre perioada vieții sale strâns legată de acest sat, Vasile Vartic scrie: „Într-un cuvânt, la Feștelița am cunoscut oameni gospodari, de o rară cumsecădenie, înțelepți și harnici. Mă mândresc cu faptul că am muncit împreună cu ei și am contribuit la prosperarea acestui vechi sat moldovenesc”. Și acest Om a purtat în suflet recunoștința…

Au adus un omagiu binemeritat celui care a fost Vasile Vartic dl Nicolae Tudoreanu, care a menționat că localnicii au o mentalitate aparte și o atitudine specifică față de conducere, însă în scurt timp președintele colhozului a început să se bucure de stima feștelițenilor deoarece oamenii au apreciat la justa valoare calitățile lui omenești și de conducător iscusit, munca rodnică cu jertfire de sine. Dânsul a înscris o filă valoroasă în istoria satului și va rămâne veșnic un exemplu demn de urmat.

Cea mai mare bogăție a unei țări sunt oamenii, a menționat dl Nicolae Molozea, de aceea înveșnicirea memoriei celui care pe parcursul întregii vieți a depus mult suflet în activitate, indiferent de genul ei, trudind pentru a face viața oamenilor mai frumoasă, mai bogată și sigură este un lucru demn de urmat. Primarul actual al satului, dl Tudoreanu, a venit la conducere la fel ca și dl Vartic când satul se afla în situație de criză profundă și, luând exemplu de la predecesorul său, depune mult efort pentru a schimba realitatea spre binele oamenilor. Consiliul raional va susține, în măsura posibilităților, inițiativele locale întru dezvoltarea socio-economică a satului Feștelița, a punctat raionului.

Dl Vasile Buzu care a lucrat cot la cot cu Vasile Vartic a depănat, cu emoții, firul amintirilor despre anii 80-90 creionând portretul unui conducător cu o gândire gospodărească strategică, unui om muncitor și harnic, devotat satului, care a fost stimat pentru bunăvoința și cumsecădenia în relații cu oamenii.

Dl Mircea Negară, nepotul lui Vasile Vartic, a mulțumit pentru gestul frumos primarul satului și locuitorii s. Feștelița.

Preotul-paroh Vadim de la biserica Binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt a sfințit placa comemorativă și a oficiat serviciul divin. Apoi toți cei prezenți la eveniment au fost poftiți la o masă de pomenire, cum este primit la moldoveni.

La 28 august în centrul vechi al satului Feștelița a fost sărbătorită Ziua Independeții.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”