Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă pe probleme sociale

 

Curriculum vitae

Vladimir Baligari s-a născut la 25 mai 1963 în satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă

Studii:

2000-2004-Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Facultatea: Mecanizarea agriculturii, inginer licenţiat – Mecanica.

1984-1987 – Tehnicul industrial-pedagogic din or. Chişinău. Facultatea: Mecanizarea agriculturii, tehnician-mecanic, maistru al învăţământului de producere.

Experienţa de lucru:

26 noiembrie 2019 – investit în funcţia de vicepreşedinte al raionului Ştefan Vodă din partea Partidului Democrat din Moldova.

1999-2019 – Director adjunct pe munca de instruire şi producere, profesor „Desenul tehnic” al Şcolii Profesionale, or. Ştefan Vodă.

1987-1999 – Maistru al învăţământului de producere, Şcoala Profesională or. Ştefan Vodă.

Abilităţi profesionale:

Disciplină executorie înaltă, iniţiativă personală, abilităţi comunicaţionale, capacitatea de a organiza, soluţionarea operativă a problemelor, grad înalt de responsabilitate, capacitatea de a lucra în echipă, în colectiv. Formare şi adaptate uşoară la noi condiţii de muncă.

Experienţă avansată în domeniul managerial şi organizatoric.

Date de contact:

Tel. (+373) 24222750

Anticamera (+373) 24222058

Zile de audienţă:

În fiecare zi de luni

de la 8.00 până la 12.00