Noutăți

Vasile Botnari, ministrul TIC, în vizită la Ștefan Vodă

Conform orarului întâlnirilor membrilor Guvernului cu autoritățile publice locale și cetățenii, dl Vasile Botnari, ministrul tehnologiei informației și comunicațiilor, însoțit de dl Sergiu Batiușca, director general adjunct „Poșta Moldovei”, a întreprins o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă la data de 22 aprilie 2016. În orarul vizitei a fost inclusă întâlnirea cu activul raionului: conducerea raionului în frunte cu președintele raionului dl Nicolae Molozea, șeful-adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat dl Vitalie Rusanovschi, primarii localităților din raion, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate și descentralizate, după care a fost vizitat oficiul poștal și biroul de evidență și documentare a populației. (Întâlnirea cu colectivele acestor instituții a avut ca scop cunoașterea situației reale în teritoriu, problemelor și doleanțelor angajaților.)

Dl ministru a vorbit despre implementarea inovațiilor în domeniul tehnologiilor informaționale, menționând că Republica Moldova după nivelul de dezvoltare a acestui segment al economiei se află în primele 20 de țări ale lumii. Dl Botnari a informat despre necesitatea reformării a unor domenii, precum poșta, pregătirea șoferilor, modalitatea de testare și obținere a permiselor de conducere și altele.

Primarii au adresat întrebări și au abordat probleme care împiedică activitatea APL (nealocarea surselor pentru reparația drumurilor și străzilor locale, coordonările cu Moltelecom care durează mult timp, nerespectarea de către Union Fenosa a atribuțiilor asumate etc.), stârnesc nemulțumirea populației. Oamenii sunt nevoiți să piardă mult timp în cozi care se formează în oficiile poștale din diferite motive, obiective și subiective, după părerea majorității, taxele biroului de evidență și documentare a populației sunt exagerate și altele.