Noutăți

Valorificăm potențialul turistic din Zona Ramsar,, Nistrul de Jos” printr-un vernisaj târg în orașul Ștefan Vodă

Valea Nistrului Inferior care se întinde peste 300 km2 reprezintă un ecosistem de o valoare de neprețuit, formată din mari rezervuare de ape dulci, suprafețe de păduri unicale  cu diverse specii de arbori și arbuști. Vegetația este prezentată de peste 700 specii de plante acvatice si de stepa, plante de zona umeda, din care unele sunt înscrise in Cartea Roșie. Aici își duc traiul diverse specii de insecte, reptile, pești, diverse mamifere, dintre care rare sunt si in Europa. Complexul zonelor umede este o parte hrănitoare pentru milioane de pasări de apa care si-au construit calea de migrație prin aceasta zona, formând mari târguri de păsări in timpul cald al verii. In aceasta regiune sud-estica se găsesc numeroase monumente ale naturii(30) si istorico-arheologice din trecutul neamului nostru începând de la Valul lui Traian pana in secolele XVIII-XX- teritoriu ce poseda un potențial important al dezvoltării turismului rural si ecologic.

Cele 13 localități din lunca Nistrului se confruntă cu lipsa de informații despre valoarea şi importanţa resurselor naturale locale în promovarea unui turism cultural-ecologic la nivel local şi naţional. Patrimoniul natural a comunităţilor locale nu este bine gestionat şi promovat deoarece în zona nu sunt prezente suficiente instrumente/mijloace care ar asigura o promovare a valorilor patrimoniului natural și cultural din regiune.

Astfel, la  data de 27 septembrie 2020, în fața sediului Muzeului Verde „Ștefan Tudorean”  sa desfășurat  un eveniment inedit pentru potențialul turistic al raionului Ștefan Vodă, eveniment desfășurat în cadrul proiectului,, Valorificarea patrimoniului natural a Zonei Ramsar ,, Nistrul de Jos” prin informare, educare, vizitare” implementat de Mișcarea Ecologista Stefan Voda în parteneriat cu Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism, Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, primăria orașului Stefan Voda, casa de cultura din or. Stefan Voda și Asociația de Dezvoltare a Turismului din Republica Moldova, activitate realizată în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de A.O. EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei (Embassy of Sweden în Chișinău), în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei.

Evenimentul a fost onorat de prezența vicepreședintelui raionului, domnul Vladimir Baligari, care a felicitat publicul cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, menționând că dezvoltarea turismului este o prioritate a acestui raion, în contextul în care, această zonă are destinații turistice foarte valoroase care contribuie la dezvoltarea unor comunități mai puternice și unor generații de tineri mai apropiați de rădăcinile lor strămoșești.

Primarul orașului Ștefan Vodă, domnul Vladislav Cociu a salutat inițiativa de dezvoltare a turismului din zona Nistrului de Jos înzestrat cu faună și floră deosebit de frumoasă.

Doamna Valentina Uța, șef Direcția cultură, tineret, spor și turism, în calitate de moderator al evenimentului, a ținut să amintească celor prezenți că moștenind bogăția plaiului, cu sate istorice, cu Nistrul înveșnicit și podgoriile imense, cu o cultură originală, folclor autentic, ospitalitate, tradiții multiseculare și obiceiuri strămoșești impresionante, raionul Ștefan Vodă ne surprinde anul împrejur cu frumuseți de nedescris. Acest fapt reprezintă o oportunitate unică de a interesa și atrage turiști și de a le dărui din farmecul zonei noastre.

Doamna Tatiana Marin, președintele AO Mișcarea Ecologistă Ștefan-Vodă și domnul Viorel Miron, doctor în științe economice, președintele Asociației de Dezvoltare a Turismului din Republica Moldova, în calitate de organizatori ai acestui eveniment, au ținut să accentueze importanța dezvoltării turismului și pentru comunitățile rurale care contribuie la păstrarea patrimoniului și tradițiilor culturale unice, acest sector fiind vital și pentru protejarea habitatului și a speciilor pe cale de dispariție.

Oamenii de creație din raion au dat culoare și sunet acestui eveniment, înzestrându-l cu un farmec magnific de sărbătoare a sufletului. În acest context menționăm  formația folclorică Vatra Nistreană, meșterii populari din raion: Papuha Sergiu (sculptură în lemn) din s. Olănești; Pisarenco Ludmila, (produse din fer, papiermashe și porțelan rece) angajata casei de cultură f/c din s. Olănești; Tulumari Alexei și Tulumari Alexandra din Ștefn Vodă cu lucrări contemporane, miniature confecționate  din detalii de telefon mobil, tablouri din cablu telefonic și mătasă de porumb; Corceac Ana (croșetă din panglici) și Pușcă Tatiana cu expoziție de lucrări croșetate din s.Talmaza; Rodnițchi Liliana și Apostol Olga (icoane brodate cu mărgele) din Ștefan-Vodă; Bîrna Aliona (torbițe eco, broderie  în stil național – or. Ștefan-Vodă;

La promovarea și valorificarea patrimoniului Nistrul de Jos au participat atât tineri și elevi din raion. A fost premiați învingătorii și participanții concursului raional de foto și desen cu tematica „Nistrul în toată splendoarea sa”, care s-a desfășurat în perioada aprilie – august 2020.

 

Pentru secțiunea foto, categoria elevi cl. V-IX

Locul I – Băntu Rozana,IP gim.Grigore Vieru,com.Purcari

Locul II_ Cuflic Sabina,IP gim.Grigore Vieru,com. Purcari

Locul III- Ștefan Veronica,IPLT Ștefan-Vodă,or.Ștefan-Vodă

Locul III- Qatrawi Ameera,IPLT Ștefan-Vodă

Categoria maturi

Locul I- Clașevici Eugenia, satul Crocmaz

Locul II-Malachi Aurora, com.Purcari

Mențiuni

 1. Urechi Patricia, IPgim. Grigore Vieru, com.Purcari
 2. Mititel Emilia, IPLT B. P. Hașdeu, s. Olănești
 3. Belalî Vera-Sofia, IPLT B. P. Hașdeu, s. Olăneșt

Pentru secțiunea desen, categoria elevi cl. III-V

Locul II- Timuș Paula,IP gim. Anatol Sîrghi, sat:Talmaza

 

Categoria  elevi cl.V-IX

Locul I- Cuflic Ana –Sabina,IP gim.Grigore Vieru,com.Purcari

Locul II- Ciociri Victoria,IPLT Ștefan-Vodă,or.Ștefan Vodă

Locul III- Ostafii Corina,IPLT B.P. Hașdeu,SAT.Olănești

 

Categioria tineri

Locul II- Serbenco Oxana, sat.Grădinița

Locul III- Sîrghi Traian, sat.Grădinița

Locul III- Izotova Vlada, sat. Grădinița

Mențiuni:

 1. Petreanu Sofia, gim.sat.Grădinița
 2. 2. Topor Marius, IPLT Ștefan-Vodă, or.Ștefan-Vodă
 3. 3. Leșan Sergina,IP gim.Grigore Vieru,com.Purcari

Au fost desemnați cu certificate de participare activă în promovarea patrimoniului cultural natural următorii participanți:

 1. Ciolpan Claudia,profesor,IPLT B.P.Hașdeu,sat.Olănești
 2. Procopii Ecaterina,profesor, IP gim.Anatol Sîrgi,sat.Talmaza
 3. Malache Aurora,professor,IP gim.Grigore Vieru,sat.Purcari
 4. Doncilă Svetlana,muzeograf,com.Răscăieți
 5. Ștefan Natalia, director adunct educație,IPLT Ștefan-Vodă, or.Ștefan-Vodă
 6. Rusu Raisa,bibliotecar BP sat. Grădinița
 7. Barbăneagră Tatiana, conducător,centru artizanat,sat.Tudora
 8. Școala profesională Ștefan-Vodă
 9. Tinerilor ecologiști de la IPLT Ștefan-Vodă , or.Ștefan-Vodă

 

Arutiunean Victoria,

specialist principal DCTST