Noutăți

Un lot umanitar de la Fundația „Viața și Lumina”

Reprezentanța în Republica Moldova a Fundației „Viața și Lumina” din România a mai adus un lot de ajutoare umanitare parvenite de la „Human Bridge” din Suedia pentru direcția asistență socială și protecția familiei. După cum am informat anterior, sediul Reprezentanței în Republica Moldova a Fundației „Viața și Lumina” din România se află în satul Purcari. Dl Anton Slobozianu, coordonatorul Fundației, a explicat pentru locuitorii raionului că scopul organizației constă în contribuirea la ajutorarea oamenilor aflaţi în dificultate, domeniile de activitate fiind caritate și asistența socială.

De data această DASPF a primit, în două rate, 100 kg de pamperși (scutece absorbante) pentru adulți, 100 kg de plapome, 500 kg de haine uzate și 3 bastoane. O parte din pamperși deja a fost repartizată bolnavilor cu grad de invalidate severă, țintuiți la pat.

Pentru informație: persoanele care îngrijesc pe acei țintuiți la pat prezintă la DASPF documente confirmătoare (copia buletinului de identitate, certificatul medical), pamperșii se primesc sub iscălitură, deoarece se duce o evidență strictă a repartizării ajutoarelor materiale. În curând vor fi repartizate unor primării, conform registrului de distribuire, hainele uzate și plapomele care urmează să fie repartizate familiilor din păturile socialmente vulnerabile de către comisiile locale pentru ajutor umanitar.