Noutăți

Ultima ședință ordinară a Consiliului raional în anul 2021

Astăzi, 16 decembrie a avut loc ultima ședință ordinară a Consiliului raional din anul curent. Ședința a început cu tradiționalul onor adus Drapelului de stat, după care președintele raionului Vasile Maxim a venit cu gestul de recunoștință din partea conducerii raionului către dna Svetlana Peșterău, medic internist în secția terapie generală a IMSP ,,Spitalul raional Ștefan Vodă,, și dnei Nihaenco Elena, asistentă medicală în secția terapie generală a IMSP ,,Spitalul raional Ștefan Vodă,,  în semn de înaltă gratitudine pentru gestul de solidaritate umană, aportul depus în cadrul echipelor medicale la tratarea pacienților infectați cu COVID-19 din România, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate, înmânându-le Diplome de Onoare a Consiliului raional și flori.

După care au început lucrările ședinței, condusă de consilierul Iurie Moiseev, președintele comisiei pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană. Cel mai important subiect din ordinea de zi a fost cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022. Proiectul s-a elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale, potrivit căruia, veniturile la bugetul raional în anul viitor vor constitui 202499,3 mii lei și cheltuieli în sumă totală de 200527,1 mii lei, cu excedent de 1972,2 mii lei. Urmare consultărilor și audierilor publice desfășurate, examinărilor minuțioase a proiectului în comisiile consultative de specialitate, precum și în două lecturi în cadrul ședinței Consiliului raional, proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 a fost votat în unanimitate.

Un alt proiect de decizie care merită a fi menționat, potrivit  căruia s-a aprobat Acordul de Finanțare a proiectului Reparație capitală a blocului B al IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă, încheiat între raionul Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar și Județul Brașov, România, în calitate de Cofinanțator și cererea de Finanțare a proiectului nominalizat.

La fel, din fondul de rezervă al Consiliului  raional au fost repartizate ajutoare financiare la 65 beneficiari; a fost aprobat Programul de activitate al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul viitor; s-au statele de personal ale instituțiilor medico-sanitare din cadrul raionului pentru anul 2022 și altele.

La capitolul ,,Diverse,, dl Vasile Maxim a informat consilierii despre demersul înaintat de către administrația publică locală Marianca de Jos cu solicitarea contribuției din partea Consiliului raional pentru implementarea unui proiect de amenajare în localitate a unui teren de agrement (joacă și sport) în valoare de peste un milion de lei, finanțat de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Consilierii au susținut solicitarea dlui primar Ruslan Știrbu, prezent în sală și au delegat pe dl președinte al raionului de a semna scrisoarea de garanție în acest sens.

De către consilieri a fost abordată problema asigurării circulației rutiere în legătură cu pericolul existent la intersecția ieșirii din oraș și traseului central, datorită parcării automobilelor în fața magazinului ,,Linella,, din or.Ștefan Vodă, închizând vizorul pentru șoferi. Consilierul Andrei Dânga, a informat că la ședința consiliului orășenesc la fel s-a discutat problema în cauză și a propus în comun (Consiliul raional și Consiliul orășenesc) a instala în preajma magazinului ,,Linella,, sensul giratoriu. Iar consilierul Iurie Moiseev a propus de a interveni către administrația magazinului cu solicitarea de a interzice parcarea pe un anumit segment. O altă problemă similară a fost abordată de către dl Alexandru Pavlicenco, care s-a referit la accidentul rutier produs recent în preajma s.Popeasca soldat cu șase decese. Consilierul a menționat că accidentul s-a produs din cauza lipsei pantei de protecție la benzinăria în cauză, fapt ce prezintă pericol permantent pentru circulație și sporește riscul accidentar.

La finele ședinței, ambii președinți  (al raionului Vasile Maxim și al ședinței Iurie Moiseev) au adus mulțumiri funcționarilor direcției finanțe, care și-au adus aportul la elaborarea bugetului raional pentru anul 2022, cât și consilierilor pentru munca pe parcursul anului curent în beneficiul raionului.