Noutăți

Ultima ședință Consiliului raional din mandatul actual

La 19 septembrie curent, în sala de activități a școlii de arte „Maria Bieșu”, s-a desfășurat ședință ordinară a Consiliului raional, ultima din mandatul actual al consilierilor raionali. După o tradiție respectată pe parcursul mai multor mandate, președintele raionului a înmânat câte un buchet de flori consilierilor care au sărbătorit ziua de naștere în perioada între ședințe.

Partea oficială a ședinței a început cu onorarea simbolurilor statale ale Republicii Moldova. În calitate de președinte al ședinței a fost ales consilierul din partea fracțiunii socialiștilor, dl Vasile Maxim care a condus ședința în conformitate cu protocolul stabilit de legea administrativă.

La ordinea de zi a ședinței au fost puse 21 de chestiuni, care au fost studiate și analizate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate. Chestiunile ce țin de rectificarea bugetului raional, de alocarea și distribuirea surselor financiare au fost trecute prin toate comisiile de specialitate, astfel toți consilierii raionali au făcut cunoștință cu deciziile respective, având posibilitatea de a veni cu propuneri pentru a face modificări necesare. Prin urmare, în plenul ședinței n-au avut loc discuții deosebite, cu excepția chestiunii cu privire la adresare către Guvernul RM la bază fiind mai multe probleme importante din agricultura raionului: despăgubirea pierderilor în urma calamităților naturale, restabilirea serviciului antigrindină, stoparea distrugerii sistemului de irigare, restabilirea digului pe râul Nistru. Cu propuneri concrete în această privință au venit dl Iurie Moiseev, președintele raionului, și dl Vasile Buzu, care a cerut ca decizia respectivă să fie supusă redactării.

La finele ședinței dl Iurie Moiseev, președintele raionului, a mulțumit consilierilor raionali pentru activitatea lor pe parcursul mandatului. A fost un consiliu lucrativ, constructiv care a acționat în interesul cetățenilor raionului. Consilierii au susținut dezvoltarea economică și socială a raionului, alocând din bugetul raional surse financiare domeniilor educație, medicină, asistență socială, cultură etc. Președintele raionului și-a exprimat doleanța că viitorul consiliu să fie mai bun, să aibă posibilități de potrivă pentru a realiza lucruri frumoase pentru cetățenii raionului.