Noutăți

UE// Anunț privind aplicarea, selectarea și premierea bunelor practice a Autorităților Publice Locale din Republica Moldova pe domeniul Eficienței Energetice și a implicării cetățenilor pentru comunități durabile

Data lansării: 15.02.2021

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 30.03.2021, ora 18.00

 Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

 Autoritățile publice locale din Republica Moldova sunt invitate să depună formularul de participare la competiția celor mai bune practici pentru următoarele două domenii:

  1. Promovarea eficienței energetice
  2. Cetățeni implicați – comunități durabile

 Pentru a participa la concurs, practica locală trebuie să fie implementată / finalizată până în luna ianuarie 2021 (și care a fost implementată maximum în ultimii 3 ani). Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare, care au obținut rezultate până în momentul înscrierii în competiție.

Numărul de practici sau domenii cu care o autoritate publică locală poate participa la competiție nu este limitat, dar pentru fiecare practică trebuie completate şi expediate formulare de participare separate.

Criteriile de evaluare:

Importanța și Relevanța bunei practici pentru soluționarea problemelor cetățenilor 20
Implicarea cetățenilor (tineri, lideri comunitari, funcționari publici, reprezentanții societății civile, mass media etc.) 20
Rezultatul și impactul bunei practici 20
Durabilitatea bunei practici 20
Lecțiile învățate 20
Diseminarea informației despre buna practică 20
  120

 Procedura de aplicare:

Administrațiile Publice Locale care doresc să participe la concurs trebuie să depună dosarul care va include următoarele:

  • Formularul de aplicare completat. A se utiliza formularul standard atașat;
  • Poze relevante care demonstrează implementarea proiectului.

Dosarul fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: ungureanu.carolina@gmail.com (cu Titlu: Selectarea bunelor practici), sau depus la sediul IDIS  „Viitorul”, or. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, până pe data de 30 martie 2020, ora 18.00.

Cele mai bune practici vor fi analizate cu cetățenii din Raionul Călărași, apoi vor fi premiate și incluse în Antologia bunelor practice care va fi prezentată la Forumul de Eficiență Energetică, dar și la conferința de finalizare a proiectului.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul„Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR „Habitat”.

http://viitorul.org/ro/content/ue-anun%C8%9B-privind-aplicarea-selectarea-%C8%99i-premierea-bunelor-practice-autorit%C4%83%C8%9Bilor-publice