Noutăți

Turnamentul în domeniul drepturilor copiilor

Turnamentul raional în domeniul drepturilor copilului s-a desfășurat la 20 aprilie în gimnaziul s. Viișoara. Scopul turnamentului este de a implica elevii, ghidaţi de cadre didactice, în iniţiative cetăţeneşti de promovare a drepturilor copilului/omului prin monitorizarea acestora şi prezentarea opiniei lor factorilor decizionali. Diverse aspecte ale drepturilor copilului/omului elevii studiază în cadrul disciplinei şcolare educaţia civică.

Tradițional, alături de dna Valentina Sînchetru, șefa centrului metodic al direcției generale educație, responsabilă pentru desfășurarea turnamentului la nivel raional, a fost echipa Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova în frunte cu dl Iosif Moldovanu, consultant dezvoltare de capacități.

În cadrul primei etape a concursului elevii care au monitorizat respectarea a unui drept al copiilor în instituția sa de învățământ au prezentat raporturi elaborate, demonstrând gradul de înţelegere şi cunoaştere a acestui drept. Astfel, a fost creat spaţiu de comunicare şi schimb de bune practici în implicarea elevilor în monitorizarea respectării drepturilor.

După ce competitorii au finalizat prezentările, toți participanții s-au adunat în sala de festivități pentru a face o totalizare a activității. Elevii au ajuns la concluzie că în instituțiile de învățământ din raion se încalcă drepturile copiilor la educație, sănătate, odihnă, opinie, informare etc. De aici au venit și întrebările care participanții turnamentului au adresat persoanelor responsabile pentru respectarea drepturilor copiilor. Spre exemplu, de ce (?): lipsesc profesori calificați la unele obiecte, în majoritatea instituțiilor nu sunt psihologi, lipsesc grupele sanitare interne, nu se alimentează elevii claselor gimnaziale și liceale, nu se ține cont de părerea elevilor, nu sunt create condiții pentru odihnă și recreare a elevilor. Multe discuții s-au purtat în jurul interzicerii de a folosi telefoanele mobile în timpul recreațiilor. Copiii s-au interesat la cine trebuie de adresat în caz de violență în familie, cum trebuie de procedat când profesorul încalcă dreptul lor la odihnă în timpul recreației, reținând elevii în clasă și altele. Au răspuns la întrebări dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, dl Ion Dubcovețchi, specialistul centrului de sănătate publică, dna Elena Ceban, inspector superior al Biroului Siguranță Copii IP Ștefan Vodă, dna Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism. Spre regret, unele probleme abordate care cu adevărat încalcă drepturile copiilor la sănătate, instruire și educație de calitate e greu de soluționat în situația social-economică în care se află Republica Moldova. Este îmbucurător faptul că copiii grație profesorilor de educație civică își cunosc bine drepturile, dar conștientizează faptul că ei au și nu puține obligațiuni. La finele evenimentului toți membrii echipelor au primit diplome care certifică participarea lor la turnament.

În luna mai va avea loc turnamentul republican, elevii raionului Ștefan Vodă urmează să confirme rezultatele înalte din anii precedenți, când au ocupatDSC00082DSC00085 (2)DSC00090 (2) locuri de frunte în această competiție intelectuală.