Noutăți Servicii Desconcentrate

Trimiterile poștale recepționate de către persoanele fizice monitorizate de Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător despre obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Termenul de depunere a Declarației pentru anul 2021 este 03 mai curent.

La determinarea venitului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat utilizează mai multe surse de informații, inclusiv surse indirecte. Astfel, furnizorii prezintă anual în adresa autorității fiscale informația privind activitățile sau tranzacțiile efectuate prin sisteme de trimiteri poștale către persoanele fizice.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a examinat informația raportată de către furnizorii de servicii poștale referitor la persoanele fizice care, în perioada anilor 2020-2021, au primit mijloace bănești în numerar prin intermediul transferurilor poștale pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, au fost identificate 225 de persoane fizice care în perioada anului 2020 au beneficiat de transferuri de mijloace bănești în suma totală de 44,09 milioane lei, și 420 de persoane fizice care au beneficiat de transferuri de mijloace bănești în suma totală de 90,09 milioane lei în perioada anului 2021. Acești contribuabili au fost notificați prin scrisori despre măsurile de conformare voluntară, inclusiv despre necesitatea declarării veniturilor impozabile obținute în perioada anilor 2020 și 2021.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte cerințele cadrului legal-normativ național și să se conformeze voluntar prevederilor legislației.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, consulta  Baza Generalizată a Practicii Fiscale, pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) sau pot apela DDF Ștefan Vodă la nr. de tel. 0242-2-23-50, 0242-93-510, 0242-2-22-70.

sursa:www.sfs.md