Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Trei comunități din raionul Ștefan Vodă vor beneficia de subvenții în avans din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Urmare a deciziei Comisiei de evaluare și selectare, creată prin ordinul Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură nr.98 din 19.05.2020, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) se vor finanța 65 de proiecte pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, inclusiv 3 proiecte ale comunităților din raionul Ștefan Vodă.

Proiectele menționate au fost selectate în urma examinării a 280 dosare prezentate de către solicitanți, inclusiv 13 dosare elaborate și prezentate de primăriile din raionul Ștefan Vodă, în cadrul celui de-al III-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, destinate îmbunătăţirii nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, diversificării economiei rurale prin activități nonagricole, dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale, lansat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) în perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021.

În context, conform deciziei aprobate în ședința Comisiei ce a avut loc la 21 iunie 2021, din raionul Ștefan Vodă au fost selectate și aprobate condiționat spre finanțare 3 proiecte depuse de primării la măsurile de sprijin nr. 1 și, respectiv, nr. 2, și anume:

  • la măsura de sprijin 1 «Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale”, sunt selectate pentru finanțare proiectele prezentate de către:

primăria s. Talmaza, cu valoarea investiției eligibile în sumă de 2771 191,0 lei, iar suma aprobată spre finanțare din FNDAMR este învaloare de 2 221 752,0

primăria s.Feștelița, cu valoarea investiției eligibile în sumă din 2874 789,0 lei, suma aprobată spre finanțare din partea AIPA constituind 2 299 080,0 lei

  • în cadrul măsurii de sprijin 2 «Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale», a fost selectat proiectul prezentat de primăria s.Ștefănești, valoarea investiției eligibile constituind 2418 643,0 lei, iar suma aprobată spre finanțare din FNDAMR constituie 1934914,0 lei.

Astfel, valoarea totală a celor 3 proiecte aprobate spre finanțare pentru primăriile din cadrul raionului Ștefan Vodă constituie 8 064 623,0 lei, din care suma aprobată pentru subvenționare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural ca grant este în valoare de 6455746,0 lei.

Totodată, conform punctului 2 al deciziei Comisiei de evaluare și selectare, au fost selectate și alte 92 proiecte investiționale eligibile, care au acumulat un număr apreciabil de puncte (mai mult de 100), dar nu pot fi autorizate spre finanțare din lipsa mijloacelor financiare în cadrul Apelului curent, fiind decisă reevaluarea acestora la următorul apel în baza acelora și reguli ca proiecte prezentate pentru prima dată, între care sunt în scrise și proiectele prezentate de către 6 primării din raionul Ștefan Vodă, și anume: Antonești, Căplani, Marianca de Jos, Volintiri, Răscăieți, Ștefan Vodă.

Specificăm, că în confomitate cu prevederile art.23 alin.(11) din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, pentru fiecare din cele 3 măsuri de sprijin pe segmentul dezvoltării rurale, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei.

În contextul celor comunicate, este necesar de reiterat faptul, că susținerea APL-urilor în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și de muncă în localitățile rurale reprezintă un suport consistent pentru impulsionarea dezvoltării mediului rural, generează plus-valoare și urmează să contribuie la sporirea calității vieții dar şi a bunăstării generale.

                                        Direcția economie și atragerea investițiilor