Comunicate

Trecerea RM la standardele internaționale aferente conturilor bancare

Începând cu 01.01.2016, Republica Moldova se aliniază la standardele internaționale aferente conturilor bancare, prin implementarea codului IBAN (Internațional Banc Account Number) utilizat și la efectuarea transferurilor naționale. Codul IBAN reprezintă un șir de caractere ce identifică, în mod unic, la nivel internațional, contul unui client la o instituție financiară prin recunoașterea de către orice sistem bancar operant în rețeaua SWIFT. Acesta a fost utilizat anterior doar la efectuarea transferurilor internaționale.

Implementarea codului IBAN va facilita:

– diminuarea riscului de transfer eronat al mijloacelor bănești;

– optimizarea transferurilor intra și inter bancare;

– reducerea costurilor serviciilor de transfer;

– reducerea timpului de procesare a datelor.

Codurile IBAN aferente încasărilor la bugetul public național se generează de către Ministerul Finanțelor. Pentru asigurarea controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public național, se utilizează Registrul codurilor IBAN, care conține codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I și nivelul II), bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Important!

Începând cu 1 ianuarie 2016, toate plățile trezoreriale vor fi efectuate exclusiv cu folosirea codurilor IBAN. În acest sens se introduce un nou formular al ordinului de plată destinat plăților trezoreriale cu utilizarea exclusivă a codurilor IBAN.

Contribuabilii pot afla codurile IBAN pe pagina web al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și a codului statistic al localității conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale(CUATM).

Pentru a evita eventualele probleme de transfer de la 1.01.2016, se recomandă contribuabililor să contacteze curatorul de la banca la care se deservesc pentru a afla mai multe detalii privind trecerea la utilizarea codurilor IBAN.

Nicolae DAMIAN,

șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă