Noutăți

Training „Algoritmul elaborării strategiei bibliotecii publice”

La data de 13 august 2019, în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat training-ul „Algoritmul elaborării strategiei de dezvoltare a bibliotecii publice”. Trening-ul a fost organizat de către Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism în contextul sprijinirii pregătirii bibliotecilor pentru evaluarea activității începând cu anul 2020, conform prevederilor Legii cu privire la biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017), care se reflectă și asupra implementării prevederilor art. 40 și 41 din „Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice” (aprobat prin ordinul nr. 186 din 26.02.2019 al Ministrului Educației, Culturii și Cercetării).

Formabilii au fost familiarizați cu succesiunea pașilor în elaborarea Strategiei bibliotecii publice, de la inițierea și acordul asupra elaborării, identificarea și promovarea mandatelor bibliotecii, identificarea problemelor strategice cu care se confruntă biblioteca, până la formularea Strategiei bibliotecii respectând componentele structurale, elaborarea Planului de acțiuni pentru implementare, precum și evaluarea implementării Strategiei bibliotecii. În cadrul analizei SWOT și PEST, efectuată de către bibliotecari în procesul lucrului practic, au fost identificate și principalele probleme cu care se confruntă bibliotecile din raion, desigur urmează ca bibliotecile la nivel de localitate să colecteze aceste date și de la utilizatori, non-utilizatori, factori de decizie etc. pentru a formula prioritățile bibliotecii care se vor reflecta în Strategia de dezvoltare a bibliotecii publice.

Tot în cadrul acestui eveniment Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a venit cu informații privind posibilitățile de angajare în câmpul muncii cu referire la serviciile gratuite de instruire pentru persoanele care doresc să însușească deprinderile unei noi profesii, să obțină o recalificare în alt domeniu, sau o perfecționare a cunoștințelor și aptitudinilor specifice profesiei pe care o dețin, îndemnând bibliotecarii să disemineze informația pe care au primit-o în localitatea lor.

Marina GANEA, specialist superior DCTST