Noutăți

Tragedii ce pot fi evitate

În pofida eforturilor depuse de către Inspecţia energetică teritorială Căușeni la capitolul profilaxia electrocutărilor în rândurile populației, numărul acestora este în continuă creștere, ceea ce provoacă pierderi de vieți omenești, inclusiv copii.

Numai pe parcursul anului 2017 Inspectoratul Energetic de Stat a examinat 16 cazuri de electrocutări, dintre care 13 cazuri soldate cu decesul accidentaților.

Din acestea 7 cazuri – cu populația în instalațiile electrice casnice; 6 cazuri – cu populația în instalațiile electrice ale furnizorului de energie electrică; 3 cazuri – cu personalul electrotehnic al întreprinderilor de furnizare/transportare a energiei electrice.

IET Căuşeni este nevoită să constate că aceste tragedii puteau fi evitate în cazul în care urmau să se respecte întocmai cerințele de securitate electrică, cerinţele Documentelor Normative Tehnice la amenajarea instalațiilor electrice, rețelelor electrice de iluminare și prize, respectării instrucțiunilor pașapoartelor receptoarelor electrice.

IET Căuşeni vine cu un apel către populaţia raionului întru respectarea întocmai a regulilor elementare a securităţii electrice:

 • nu pătrundeţi în instalaţiile electrice de distribuţie ale Furnizorului;
 • nu vă apropiaţi de conductoare electrice rupte la o distanţă mai mică de 8 m;
 • interziceţi copiilor organizarea jocurilor în preajma punctelor de transformare şi în zonele de protecţie a liniilor electrice aeriene;
 • nu urcaţi în copacii din apropierea liniilor electrice;
 • nu utilizaţi prăjini, ţevi metalice la colectarea fructelor de pe copacii prin crengile cărora traversează firele electrice;
 • nu contactați conductoarele liniilor aeriene, întrerupătoarele, legăturile la pământ şi toate celelalte echipamente electrice;
 • nu atingeţi conductoarele ce atârnă suspect în apropierea instalaţiilor electrice după avarii, furtuni, ploi sau vânturi puternice;
 • nu aruncaţi nimic în direcţia sau pe instalaţia electrică;
 • despre orice defecţiune sau accident informaţi imediat întreprinderea furnizoare de energie electrică apelaţi la serviciul 24 ore a companiei SA ”RED Union  Fenosa”, organele administraţiei publice locale (primărie);
 • menţineţi în stare satisfăcătoare reţeaua de iluminare, receptoarele electrice utilizate;
 • nu utilizaţi prelungitoare neomologate, defectate, aparate electrocasnice defectate;
 • nu lăsaţi fără supraveghere receptoarele electrice conectate la reţeaua electrică;
 • nu suprasolicitaţi reţeaua de iluminare prin conectarea concomitentă într-o priză a mai multor receptoare electrice;
 • nu utilizaţi receptoare electrice confecţionate de sinestătător sau cu cleme şi conductoare neizolate;
 • nu reparaţi de sinestătător receptoarele electrice defectate, să încredinţăm aceste lucrări doar specialiştilor autorizaţi;
 • nu lăsaţi copiii fără supraveghere în încăperi unde sunt conectate receptoarele electrice;
 • pentru asigurarea protecţiei reţelei electrice din casă, utilizaţi doar aparate de protecţie corespunzătoare, prevăzute de Normele în vigoare.

Receptoarele electrice de uz casnic nu prezintă pericol şi nu pot provoca nici un accident deoarece sunt prevăzute măsuri de protecţie şi izolaţie respectivă de uzina producătoare, doar în condițiile utilizării corecte şi menţinerii lor în stare bună.

 Inspector IET Căuşeni                              Bulgari Vlad