Agricultură și Alimentație

TRADIŢIA RECUNOŞTINŢEI PENTRU PLUGAR

Are raionul nostru mai multe tradiţii frumoase la care ţine şi le păstrează cu sfinţenie. Una dintre ele este legată de modul deosebit de a consemna Ziua lucrătorului din agricultură şi industria alimentară. Se schimbă persoane de la conducerea raionului, lucru firesc într-o democraţie, vin noi oameni în frunte, dar atitudinea faţă de cei care activează în acest domeniu arhiimportant pentru economia raionului rămâne la fel de respectuoasă, plină de recunoştinţă. A confirmat cu prisosinţă acest lucru şi consemnarea sărbătorii profesionale a agricultorului din anul acesta, care a avut loc la 19 noiembrie curent în incinta restaurantului „Mărţişor” în prezenţa a peste 200 de invitaţi. Respectul faţă de efortul depus de plugari, căldura omenească şi recunoştinţa au determinat atmosfera sărbătorii.

E şi firească această atitudine, manifestată de conducerea raionului în persoana preşedintelui raionului dlui Nicolae Molozea, vicepreşedinţilor dlor Alexandru Pavlicenco şi Vasile Gherman, precum şi a liderului sindicatelor din raion dl Vinidict Lutenco, consilierilor raionali prezenţi la acest eveniment. Firească pentru că într-un an atât de complicat pentru agricultură, rezultatele obţinute, pentru aceste condiţii, trebuie considerate onorabile. Astfel, în toate categoriile de gospodării s-au produs 112.577 tone de cereale şi leguminoase, 23.871 tone de floarea-soarelui, 17.983 tone de struguri, 15.373 tone de fructe, 9784 tone de legume, 9494 tone de cartofi, iar la producţia animalieră – carne – 2782 tone, lapte – 12.690 tone. În conformitate cu calculele preventive, volumul global al producţiei agricole în raion, în anul curent, în preţuri comparabile va constitui circa 754 mln. lei, în preţuri curente va depăşi cifra de 855 mln. lei.

De aceea tot fireşti şi îndreptăţite au fost notele de satisfacţie care s-au văzut simţite în raportul dlui Vasile Rufa, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie, prezentat audienţei.

–Vreau cu deosebită plăcere să numesc măcar o parte din agenţii economici care şi-au adus aportul la atingerea indicilor înregistraţi, a specificat dl Vasile Rufa. Principala cultură cerealieră – grâul de toamnă – a fost cultivat pe suprafaţa de 21.653 ha şi s-a obţinut o recoltă de trei tone la hectar. Cele mai bune rezultate la cultivarea acestei culturi au înregistrat SRL „Carahasani-Agro” – de pe 797 ha câte 50,2 chintale (q) la hectar, SRL „Focaro-Agro” – de pe 1032 ha câte 42,7 q; SRL „WeTrade Agro” – de pe 948 ha câte 40 q. Cea mai mare cantitate de cereale este produsă de agenţii economici: SRL „WeTrade Agro” (sectorul Talmaza) – 6240 tone, SRL „Focaro-Agro” (s. Copceac) – 5980 tone, SRL „Bebei-Prim” (s. Volintiri) – 5226 tone, SRL „Carahasani-Agro” – 4722 tone. Trebuie de recunoscut că indicii sunt uşor mai modeşti faţă de anul trecut, ce se explică prin acţiunea condiţiilor climaterice nefavorabile. Totuşi SRL „Carahasani-Agro” a produs şi-n aceste condiţii cu 425 tone mai mult faţă de anul trecut.

Cea mai înaltă recoltă de cereale şi leguminoase a fost obţinută de SRL „Carahasani-Agro” (conducător dl Vasile Cociu) – de pe suprafaţa de 1091 ha au fost recoltate câte 43,2 q, SRL „WeTrade Agro” (conducător dl Igor Ivanov) – de pe suprafaţa de 1545 ha a recoltat câte 40,3 q, SRL „Focaro-Agro” (conducător dl Valeriu Belotcaci ) – de pe suprafaţa de 1574 ha a recoltat câte 37,9 q. Aceeaşi recoltă au obţinut-o şi agricultorii de la SRL „Purcari Service”.

Raportorul a menţionat pe bună dreptate că anul curent datorită respectării tehnologiei de cultivare a principalei culturi tehnice – floarea-soarelui – de către majoritatea agenţilor economici a dat posibilitate de a micşora efectul secetei asupra acestei culturi. Ca rezultat, s-au recoltat câte 18,8 q/ha de pe cele 12.698 hectare. La această cultură cele mai bune rezultate au fost înregistrate de SRL „Purcari Service” (conducător dna Valentina Boiştean) – de pe 139 ha s-au recoltat câte 34,9 q, SRL „Alimer-Agro” (conducător dl Vasile Mereuţă) – de pe 230 ha a recoltat câte 32,2 q şi SRL „WeTrade Agro” – de pe 794 ha a recoltat câte 26 q.

În anul curent struguri s-au produs cu o mie tone mai mult decât în anul trecut. Aici s-au remarcat prin rezultatele obţinute SRL „Diamagvar” din s. Popeasca (conducător dl Nicolae Baltag), care de pe suprafaţa de 15 ha a recoltat câte 148 q, SRL „Bavasco-C” din s. Căplani (conducător dl Vasile Bacal) – de pe 12 ha a recoltat câte 130 chintale, SRL „El Agro Grup” din s. Căplani (conducător dl Anatolie Grosu) a recoltat câte 105 chintale.

Cu satisfacţie au fost menţionate şi rezultatele obţinute de pomicultori, exprimându-se speranţa că fructele noastre în viitorul apropiat vor fi acceptate pe piaţa europeană. Iată cine a obţinut cele mai bune rezultate: SRL „Vitis Victoria” din or. Ştefan-Vodă (conducător dl Anatolie Macari) – de pe aproape 7 ha a recoltat câte 550 chintale, SRL „Farm Prod” din s. Olăneşti (conducător de producere dl Victor Rovenco) – de pe suprafaţa de 87 ha de fructe a recoltat câte 298 chintale, SRL „Crocmaz Vin” din s. Crocmaz (conducător dl Aurel Garştea) a recoltat câte 229 chintale.

În aceeaşi zi au fost sărbătoriţi şi lucrătorii din industria prelucrătoare, căreia în raion îi revine un loc însemnat. Strugurii în cantitate de aproape 15 mii tone au fost prelucraţi de cinci fabrici de vin şi trei minifabrici. Peste 5 mii tone a prelucrat fabrica de vin ÎM „Suvorov Vin” din s. Popeasca, condusă de dl Victor Chira, care este urmată de fabrica de vin „Grape Alians” din s. Carahasani, condusă de dl Alexandru Catană, ei prelucrând peste 3200 tone. Peste 2900 tone prelucrate revin fabricii de vin a SRL „Lion Gri” din s. Talmaza, iar minifabrica „Et Cetera” din s. Crocmaz – 150 tone de struguri. Secţia de conserve a SRL „Olane Prim” din s. Olăneşti a prelucrat aproape 600 tone de legume. Din anul curent SRL „Focaro-Agro” se ocupă şi cu uscarea fructelor, folosind energia solară. Cu succes activează brutăriile din s. Talmaza, s. Volintiri, or. Ştefan-Vodă. Pe piaţa internă, inclusiv în afara raionului sunt căutate pastele făinoase produse de SRL „Vitarina Prim” din s. Antoneşti, condusă de dl Andrei Malancea.

După raportul şefului direcţiei agricultură şi alimentaţie, cuvântul i s-a oferit dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului.

–Primul lucru pe care vreau să-l menţionez în mesajul meu este să vă asigur că atât personal, cât şi întreaga conducere a raionului vă poartă un enorm sentiment de respect şi recunoştinţă pentru munca dvs., care în mare parte determină situaţia economică din raionul nostru, a menţionat preşedintele raionului. Iar economia, la rândul său, influenţează în mod direct starea de lucru din sfera socială. Înţelegând foarte bine toate acestea, ne străduim să vă fim de folos, iar atunci când nu avem cu ce vă ajuta, măcar nu vă încurcăm – dacă-mi permiteţi o glumă. Şi anul curent agricol, care merge spre finele său şi care a fost atât de complicat, ne-a dat destule motive de mândrie pentru activitatea şi rezultatele obţinute datorită trudei experimentaţilor conducători de gospodării, specialiştilor competenţi, mecanizatorilor, simplilor plugari. Pentru această muncă deosebită permiteţi-mi să vă fac un gest de plecăciune în adresa dvs.

După aceasta a urmat ceremonia de decernare a distincţiilor pentru rezultatele obţinute pe parcursul anului. Festivitatea din acea zi nu s-a limitat doar la luările de cuvânt ale oficialilor şi înmânarea distincţiilor. Au fost destul de mulţi doritori de a vorbi, care au pronunţat lucruri importante, semnificative. Astfel, conducătorul SRL „Carahasani-Agro” dl Vasile Cociu, care, practic, în fiecare an este învingător la cele mai prestigioase nominalizări, a specificat:

–Înainte de toate vreau să mulţumesc conducerii raionului pentru această adevărată sărbătoare, pentru înalta apreciere a muncii colectivului nostru. Dar, de fapt, nu am făcut nimic deosebit comparativ cu alţi ani. Pur şi simplu, ne-am menţinut calitatea şi ritmul muncii, organizarea ei în aşa mod, încât să ne atingem indicii planificaţi. Deşi anul a fost într-adevăr foarte dificil. Am lucrat astfel ca să trecem peste aceste dificultăţi, dar este demult cazul ca şi statul să acorde în sfârşit atenţia cuvenită ramurii agriculturii. Prea multe restanţe a adunat statul nostru faţă de agricultori. Dar înţeleg că aceasta e o temă de discuţii pentru o altfel de întrunire, nu pentru un cadru sărbătoresc, a conchis dl Vasile Cociu.

–În primul rând, în numele societăţii civile vreau să vă mulţumesc pentru că sunteţi, pentru că ştiţi să munciţi productiv în cele mai diverse, inclusiv dificile condiţii, a spus dl Vinidict Lutenco, preşedintele uniunii teritoriale Ştefan-Vodă a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie. Eu ştiu nu din auzite cum mulţi dintre dvs., în condiţii de arşiţă cumplită, la temperaturile de 45-50 de grade, recoltaţi pâinea. Această dedare trebuie să aibă aprecierea sa adecvată, inclusiv prin sărbători ca cea de azi. Dar vreau să-mi exprim speranţa că noi cu d-voastră vom ajunge la timpurile când munca pe care o depuneţi va fi remunerată cu un salariu pe măsură.

Cuvinte calde, cu aprecieri adecvate efortului depus de agricultori au pronunţat vicepreşedinţii raionului dnii Alexandru Pavlicenco şi Vasile Gherman, dl Nicolae Damian, şeful inspectoratului fiscal pe raionul Ştefan-Vodă, conducătorul SRL „Crocmaz-Agro” dl Ion Olifir, preşedintele asociaţiei producătorilor agricoli „UNIAGROPRIM”, iar dna Ana Rudenco, preşedintele colhozului „Puti Lenina”, şi consilierul raional dl Ion Ungureanu au salutat prezenţa în sală a tot mai multe feţe tinere de specialişti şi lucrători, care aduc un aport crescând în rezultatele obţinute. Rezervele sale privind ajutorarea agriculturii de către stat şi le-a exprimat dl Trofim Grosu, conducătorul CAP „STA-Prim” din s. Talmaza.

Dar ca un fir roşu prin toate luările de cuvânt s-a resimţit un dublu sentiment de recunoştinţă: din partea conducerii raionului – pentru munca depusă de agricultori şi cea exprimată de reprezentanţii agricultorilor în cuvântările lor faţă de conducerea raionului pentru că au organizat această adevărată sărbătoare în vremuri nu chiar simple. Iar prin recunoştinţă şi respect reciproc se pot realiza lucruri mari.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”