Noutăți

Totalizarea proiectului implementat de SE „Biotica” în Zona Ramsar

În sala de ședințe a Consiliului raional, la 18 octombrie curent, s-a desfășurat un seminar informativ de totalizare în cadrul proiectului „Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Societatea Ecologică „Biotica”. Proiectul are scop de a contribui la managementul apei ce ar atenua riscurile de mediu în favoarea utilizării unei abordări ecosistemice și dezvoltării durabile. La seminar au participat primarii din satele aflate în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, reprezentanți ai serviciilor și direcțiilor Consiliului raional care în activitatea sa au tangența cu proiectul în cauză.

Dl Gabriel Mărgineanu, consultant SE „Biotica”, cu un sentiment de împlinire, a informat prezența despre componentele de infrastructură executate în localitățile raionului. Astfel, în rezultatul proiectului au fost îmbunătățite integritatea și capacitatea funcțională a perdelelor de protecție a apelor de pe malul Nistrului, în limitele Zonei Ramsar, a fost renovată ecluza din s. Cioburciu pentru a evita inundarea câtorva zeci de case din partea de jos a satului, a fost îmbunătățit sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii s. Popeasca prin reconstrucția a două rezervoare noi de apă, a fost modificat  și planificat al doilea loc de depunere a icrelor reglementat în Republica Moldova. Mai mult, dl Mărgineanu a informat despre posibilă extindere a acestui proiect pentru anii 2017-2018 care la fel va aduce beneficii populației raionului.

Sociologul proiectului, dna Aliona Cristei, a prezentat rezultatele studiului cu privire la atitudinea populației față de crearea Parcului Național „Nistru de Jos”. Este îmbucurător faptul că în teritoriul a fost ridicat gradul de conștientizare privind respectarea legislației de mediu și protecția patrimoniului natural.

Primarii satelor Talmaza, dl Eugen Prutean, Cioburciu, dl Dumitru Wissotzsky, Popeasca, dl Ion Osipov, au accentuat că localnicii sunt cu mult mai bine informați, comparativ cu anul 2015, când a demarat proiectul, sătenii au apreciat pozitiv activitatea SE „Biotica” deoarece au simțit influența proiectului asupra calității vieții.

O problemă, au punctat primarii, care trebuie să fie soluționată, la nivel de republică este delimitarea zonelor A, B și C din Zona Ramsar ca oamenii să cunoască drepturile și obligațiunile sale, deoarece ele diferă în dependență de zonă. Sunt necesare și unele schimbări în legislație care ar permite construcțiile pensiunilor, bazelor pentru pescari pe malul Nistrului etc.

Schimbarea atitudinii populației față de patrimoniul natural, durabilitatea proiectului implementat sunt sarcinile care stau în fața administrațiilor publice locale și tuturor beneficiarilor.