Noutăți

Totalizarea activităților de prevenire în fondul locativ

În vederea diminuării și excluderii eventualelor riscuri aferente perioadei rece a anului, cum ar fi:

  • minimalizarea riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de intoxicații cu produse ale arderii și prevenirea situațiilor de risc în fondul locativ;
  • stabilirea măsurilor de îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor evaluați prin acordarea serviciilor sociale conform necesităților;
  • diminuarea fenomenului vagabondajului şi cerşitului în rândul copiilor cu identificarea, referirea şi protecţia acestora;
  • informarea populaţiei asupra pericolului accidentelor rutiere, situaţii cu caracter excepţional, cazuri de incendii, electrocutare, prevenirea comportamentului deviant şi victimizarea, cu solicitarea sporirii vigilenţei din partea părinților;
  • verificarea la domiciliu a minorilor aflaţi în conflict cu legea (îndeosebi cei ramaşi fără îngrijirea unuia sau a ambilor părinți, precum și din familii de risc), predispuşi să comită infracţiuni;
  • informarea populației băștinașe despre regulile de aflare în zona de frontieră,

angajații Secției situații excepționale Ștefan Vodă, Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă, Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă și Direcției Est a IGPF, au desfășurat activități comune de prevenire în localitățile raionului Ștefan Vodă cu tematica menționată supra.

Astfel, pe parcursul lunii noiembrie 2020 angajații entităților specificate au vizitat persoanele cu vârstă înaintată și singuratice, precum și din categoria social-vulnerabilă din localitățile Crocmaz, Talmaza, Carahasani, Volintiri, Palanca, Tudora și Olănești. În perioada vizată au fost informate, avertizate și instruite 300 persoane.

Șef al Serviciului prevenție

al Secției situații excepționale Ștefan Vodă,

căpitan al s/intern Andrei Popovici