Noutăți

Toate obstacolele anului financiar au fost depășite

Inima bugetului raional este direcția finanțe. Aceasta expresie a fost rostită de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului, după ce dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, a raportat despre activitatea direcției în anul 2016. Anul precedent a fost deloc ușor pentru direcția finanțe din motive obiective, deoarece Ministerul Finanțelor a introdus o metodologia nouă și complicată. A fost desfășurat un șir întreg de seminare instructive pentru contabili din instituții de învățământ și primării, consultații individuale, colaboratorii direcției fiind receptivi la orice solicitare din partea contabililor și primarilor. Din cauza crizei financiare din țară pe parcursul anului 2016 de patru ori s-au introdus modificări în bugetul raional. După cum a afirmat dna Caliman, dar și alți specialiști ai direcției, dna Elizaveta Ceban, șef-adjunct al direcției, dna Natalia Frumos, contabil șef, dna Tamara Salaur, specialist principal, au persistat și nu puține probleme de ordin subiectiv legat de factorul uman. Spre părere de rău, în rândul contabililor sunt și persoane iresponsabile care tergiversează prezentarea rapoartelor financiare, în unele primării contabilii sunt noi, nu dispun de experiență în domeniu, iar sunt și contabili incapabili de a face față obligațiunilor de serviciu. Conducătorii instituțiilor și primarii au fost informați despre încălcările comise și rugați să fie luate măsuri de rigoare. Reieșind din volumul mare de lucru și salariu mic situația cu contabilii din primării este complicată, în context direcția finanțe sugerează primarilor să păstreze cadrele cu experiență motivând-ui să rămână în serviciu.

Dl Molozea, președintele raionului, a punctat că nimic nu se va schimba până când persoanele care creează impedimente în activitatea direcției finanțe nu vor fi numite public pe nume și puse la respect. Nu e secret că unii consilieri locali din cauza ambițiilor lor politice dăunează activității consiliilor locale. Colaboratoarele direcției, fiind responsabile și disciplinate, își dublează, dacă nu triplează volumul de lucru exercitat, reținându-se la serviciu după orele de muncă sau muncind sâmbăta și duminica. Președintele raionului a rugat să fie informat imediat despre toate cazurile de neîndeplinire a obligațiunilor de serviciu, deoarece Consiliul raional ca fondator are mai multe pârghii de influență asupra instituțiilor din subordonare.

Dl Vasile Gherman a reiterat că anul a fost complicat din mai multe puncte de vedere, însă direcția finanțe a făcut față cerințelor și în astfel de circumstanțe, dat fiind faptul că colectivul este unit, responsabil și profesionist. Vicepreședintele raionului a accentuat că dacă ar fi fost informat la timpul potrivit despre iresponsabilitatea unora contabili din sistemul de educație, problemele se rezolvau altfel. Cumsecădenia, omenia și toleranța colaboratorilor direcției finanțe nu este apreciată de unii funcționari publici la justa valoare, ba, dimpotrivă, sporește iresponsabilitatea acestora.

Dl Nicolae Damian, șeful Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan Vodă, a apreciat înalt colaborarea cu direcția finanțe care există pe parcursul a mai multor ani. Dânsul auzind despre primările „din lista neagră” a direcției a concluzionat că ele nu prezintă în termeni stabiliți dările de seamă nici la Inspectoratul fiscal. Dar unica cale de a schimba situația în bine constă într-o conlucrare mai strânsă cu primăriile, în instruirea continuă și motivarea în condițiile legii actuale a activității contabililor.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00001 DSC00004 DSC00006