Noutăți

Tinerii aduc schimbarea

Tinerii aduc schimbarea prin intermediul Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă, un proiect implementat al treilea an consecutiv de către Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Generaţia-Pro”. La baza implementării proiectului au stat obiectivele stipulate în Strategia naţională de dezvoltare a sectorului de tineret 2014-2020. Proiectul se realizează cu suportul grantului oferit de Fundaţia Est-europeană, în cadrul programului susţinut de Guvernul Suediei, prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA). Acest grant serveşte drept suport în organizarea acţiunilor de  instruire tematică şi implicare a tinerilor în diverse activităţi. În contextul proiectului a fost creat un grup de 15 tineri selectaţi din localităţile raionului, care gestionează un fond, pe care tot ei îl completează prin organizarea de activităţi de colectare de surse financiare. Organizaţia finanţatoare suplineşte fondul cu surse adiţionale, din care ulterior sunt susţinute mici proiecte cu impact local sau raional înaintate spre concurs de către grupurile de iniţiativă a tinerilor din raion. Astfel, datorită suportului Consiliului raional Ştefan Vodă, Fundaţiei Est-Europene şi a resurselor financiare colectate de către membrii Fondului pentru Tineri prin diverse activităţi creative în acest an vor fi finanțate 10 proiecte în sumă de aproximativ 7000 de lei fiecare și anume:

  • „Nimic nu se compară cu plăcerea simplă de a merge pe bicicletă și a te odihni pe un scaun comod” a grupului de inițiativă “Noi suntem viitorul” din Cioburciu. Prin intermediul proiectului tinerii țin să amenajeze un loc de odihnă cu bănci și parcare de biciclete.
  • “The truth is born in communication” a grupului de inițiativă „Lumină pentru mine, pentru tine, pentru toţi” din Cioburciu. Problema care o aduc în prin plan tinerii este lipsa unui fond de carte de literatură artistică captivant pentru tineri. În acest context grupul de inițiativă își propune să diversifice timpul liber al tinerilor prin motivarea lor de a lectura  și prin procurarea unui fond de carte ce răspunde nevoilor acestora.
  • „Apa – izvorul vieții” a grupului de inițiativă „Tinerii Viitorului” din Copceac. Proiectul propus de tineri rezolvă o problemă deosebit de importantă cu care se confruntă elevii gimnaziului „Ion Creangă” – calitatea proastă a apei potabile în instituție. Astfel, prin intermediul proiectului tinerii vor instala 2 filtre pentru apă, vor procura un dozator de apă caldă și rece și câteva butelii cu pompe pentru apă.
  • „Sănătate, sport și voie bună” a grupului de inițiativă Noi promovăm sportul din Feștelița. Proiectul vine să susțină tinerii care practică sportul și în special voleiul. Grupul de tineri își propune să procure inventar sportiv pentru practicarea acestui sport: mingi de volei, plasă de volei, forme sportive. Totodată aceștia vor organiza un meci de volei în memoria profesorului de educație fizică S.S Dumitrașco între echipele de voleibaliști din câteva localități vecine.
  • „Revista viitorului” a grupului de inițiativă „Hașdeu’s” din Olănești. Proiectul vine să contribuie la susținerea tinerilor jurnaliști din Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” care muncesc asupra realizării revistei școlare. Astfel, prin intermediul proiectului tinerii își propun să procure o imprimantă color și un aparat foto pentru a face publicația în cauză cât mai atractivă pentru cititori.
  • „Lucruri inutile – nu există!” a Consiliului elevilor din Slobozia. Problema soluționată de tineri prin intermediul proiectului ține de poluarea mediului și multiplele pericole legate de aceste intervenții nefaste asupra naturii. Prin proiectul dat grupul de inițiativă vrea să implice 25 de copii și tineri în organizarea timpului liber și formarea deprinderilor de păstrare a mediului înconjurător, atitudinii prietenoase față de natură prin inițierea lor în problemele ecologice, implicare în activități de salubrizare, participarea la realizarea lucrărilor plastice din materiale reciclabile.
  • „Schimbarea o facem ambele genuri” a grupului de inițiativă de scouți „Fiorul pădurii” din s. Slobozia. Problema pe care o abordează în cadrul acestui proiect tinerii este insuficienţa de informare şi implicare a copiilor şi tinerilor în activităţile non-formale privind egalitatea de gen. Proiectul va fi realizat în mediu naturii, sub formă de campament, în cadrul acestuia fiind desfășurate diverse activități creative de susținere reciprocă sub formă de animaţie în aer liber care vor contribui la informarea tinerilor privind egalitatea de gen. Prin intermediul proiectului tinerii vor procura echipamentul și materialele necesare pentru desfășurarea campamentului: covorașe pentru turism; busole; toporașe; ferestraie de buzunar etc.
  • „Un om orientat utilizează rațional timpul și este protejat” a membrilor clubului de dezbateri “AntiPro” din Ștefan Vodă. Prin intermediul proiectului membrii grupului de inițiativă vor procura și instala indicatoare de orientare către punctele cheie din LT Ștefan Vodă: săli de clasă, cămin, WC-urile pentru fete/băieți, camerele de băi. Totodată aceștia vor organiza un concurs de desene/logouri pentru plăcuțele/indicatoare, cele mai reușite vor fi imprimate pe indicatoarele care urmează a fi instalate pe ușile sălilor de clasă.
  • „Dor de datina străbună” a Consiliului tinerilor cu dizabilități din Ștefan Vodă. Proiectul ține să-i familiarizeze pe tineri cu istoria neamului, datinile, portul străvechi uneltele de lucru şi ocupaţiile strămoşilor noştri. În acest context grupul de inițiativă intenționează să organizeze o excursie la Muzeul Național de Istorie. În cadrul proiectului se va desfășura și 2 ateliere de creație. La unul din ele 6 beneficiare vor coase 4 fuste albe cu dantelă croşetată la poale care vor fi parte din costumele naţionale, destinate tinerilor pentru a participa la diferite activități culturale. La celălalt atelier tinerii vor învăța cum să confecționeze lucrări de artă din diferite obiecte. Proiectul se va finisa cu expoziția lucrărilor confecționate.
  • „Un teren inovativ pentru un mod de viaţă sportiv” a grupului de inițiativă „Tineri în acțiune” din Viișoara. În cadrul proiectului grupul de inițiativă intenționează să amenajeze în cadrul gimnaziului din localitate un teren sportiv, prin intermediul proiectului fiind procurate plase pentru volei și fotbal, materiale necesare pentru elaborarea și instalarea a două bănci a unei bare fixe a paralelelor și pentru amenajarea unui teren destinat săriturilor în lungime.

Suma totală necesară pentru implementarea proiectelor inițiate de grupurile de tineri este de 67700 lei, dintre care 30000 lei au fost alocate de către Consiliul raional Ștefan Vodă, circa 36000 vor fi oferiți de Fundația Est Europeană iar restul sumei va fi suplinită din sursele de bani colectate în urma activităților de colectare de fonduri desfășurate de membrii Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă.

La 22 iunie curent, au fost semnate acordurile de colaborare cu grupurile de inițiativă, astfel s–a dat start activităților de implementare a mini-proiectelor.

Sergiu BULGARI, șef serviciu integrare europeană și investiții