Noutăți Servicii Desconcentrate

Termen de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 martie 2022 survine termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic sau pe  suport de hârtie.

Persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Menționăm că, începând cu perioada fiscală 2021, a fost revizuită cota de impunere a veniturilor persoanelor care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică de la 18% la 12%.

De asemenea, pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) începând cu 2021 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile cu:

  • mijloacele financiare obținute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern;
  • veniturile persoanelor juridice obținute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul granturilor internaționale ce țin de dezvoltarea învățământului și cercetării.

Totodată, informăm că, agenţii economici sunt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – până la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, consulta  Baza Generalizată a Practicii Fiscale, pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) sau pot apela DDF Ștefan Vodă la nr. de tel. 0242-2-23-50, 0242-93-510, 0242-2-22-70.

sursa:www.sfs.md