Noutăți

Tendințe noi în sfera culturii

Perfecționarea continuă și informarea permanentă lucrătorilor din sfera culturii este una din cele mai importante sarcini ale direcției cultură, tineret, sport și turism. Conform planului de lucru, colaboratorii direcției desfășoară ședințe de lucru, seminare, alte activități care au menirea de a familiariza angajații cu tot ce este nou în domeniu profesat, de a instrui lucrătorii în plan legislativ, metodic sau organizatoric. Recent au fost desfășurate două seminare instructive pentru bibliotecari, directori caselor de cultură și căminelor culturale, conducători ai formațiunilor artistice, chestiunea-cheie fiind descentralizarea a sectorului cultură.

Astfel, direcția cultură, tineret, sport și turism a desfășurat seminarul raional cu participarea bibliotecarilor. Pe parcursul seminarului au fost abordate mai multe subiecte, cum ar fi analize, recomandări cu privire la activitatea lucrătorilor din domeniu, informarea despre noutăți legislative, tendințe, proiecte, schimb de bune practici din experiența colegilor, evoluarea necesităților profesionale actuale ale bibliotecarilor. În cadrul seminarului direcția cultură a oferit recomandări cu privire la desfășurarea hramului localității, desfășurarea activităților în cadrul Anului Grigore Vieru, servicii noi de bibliotecă, proiecte și activități biblioteconomice. De asemenea a fost prezentat proiectul Programului de descentralizare a sectorului de cultură.
La finele seminarului bibliotecile cu cele mai mici colecții de carte pe cap de locuitor au primit donații din partea direcției cultură.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova în comun cu Comisia Europeană a organizat la Chișinău, în perioada 5-7 octombrie 2015, seminarele Misiunii TAIEX de Experți asupra politicilor culturale descentralizate (TAIEX – asistența tehnică și schimb de informații din cadrul Direcției Generale Extindere a Comisiei Comunităților Europene)
Direcția cultură, tineret, sport și turism Ștefan-Vodă, la rândul său, la 14 octombrie a organizat la nivel de raion seminare întru informarea despre Programul de descentralizare a sectorului cultură. Discuțiile s-au axat preponderant pe partajarea competențelor dintre autoritățile centrale și cele locale în procesul de descentralizare, experiența APL în contextul descentralizării sectorului cultură, problemele și oportunitățile care pot fi oferite autorităților locale și societății civile. De asemenea au fost abordate subiecte privind delimitarea responsabilităților și mijloacelor de revitalizare a patrimoniului cultural local, bibliotecilor locale, caselor de cultură. O discuție aparte a vizat condițiile de activitate a formațiilor artistice de amatori din raion, stipulate în regulamentul aprobat recent de către Ministerul Culturii, document care vine să îmbunătățească activitatea culturală în teritoriu. În acest context, șefa DCTST și vicepreședintele raionului dl Vasile Gherman a îndemnat lucrătorii culturii să pledeze pentru dezvoltarea domeniului culturii la nivel local și să se responsabilizeze pentru tot ce înseamnă cultură în fiecare localitate din raion. În cadrul seminarelor au fost examinate cele mai bune practice la nivel european cu privire la descentralizare, aspectele care afectează descentralizarea în domeniul culturii, posibilitățile de îmbunătățire a cooperării dintre Ministerul Culturii și APL de nivel I și II cu referire la modalitățile de atragere a investițiilor, asigurarea accesului și participării cetățenilor la crearea produsului cultural, reglementările bugetare la nivel local, regional, central.

Un alt subiect reflectat a fost Programul de descentralizare a sectorului cultură și modalitățile de îmbunătățire a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. S-a menționat că, în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare, cultura este prezentată alături de educație, sănătate și asistență socială, ce consolidează capacitatea administrativă de gestionare eficientă a serviciilor publice aflate în subordinea autorităților publice locale. Programul urmărește consolidarea autonomiei financiare, instituționale, stabilește competențele și responsabilitățile autorităților publice centrale și locale, de nivelul I și II, cărora le sunt delegate competențe patrimoniale, de planificare, dezvoltare și gestionare a infrastructurilor necesare activităților culturale.

Totodată, participanții la seminar au atras atenția asupra faptului că procesul de descentralizare include și anumite riscuri, soldate cu reducerea considerabilă a finanțării instituțiilor de cultură din teritoriu și optimizarea subiectivă a acestora din cauza lipsei unui mecanism clar de finanțare.