Agricultură și Alimentație Noutăți

Tăierea în uscat a plantațiilor multianuale

Plantațiile multianuale reprezintă un sector al agriculturii foarte important pentru raionul Ștefan Vodă. Menționăm că anume întreprinderile agricole, care dispun de plantații multianuale stau la baza dezvoltării economice a raionului, fiindcă acestea dispun de potențial și contribuie la revenirea agriculturii pe pozițiile pierdute în ultimele decenii. Plantațiile multianuale sunt un business rentabil și nu o metodă de supraviețuire sau întreținere.

Suprafața totală a plantațiilor viticole pe rod din raionul Ștefan Vodă este de 2463 ha, iar a livezilor de 2420 ha.

 

Odată cu începerea anului agricol, au pornit și lucrările de tăiere și curățire a viilor și livezilor, lucru bine cunoscut de către fermierii din domeniu. Această operațiune importantă, care ulterior influențează asupra recoltei, se efectuează în perioadele de repaos vegetativ al plantației și întotdeauna cu unelte ascuțite și curate.

La plantațiile pomicole tăierile se realizează în funcție de speciile pomilor, de specificul și destinația recoltei. Scopul urmăreteste ca pomul să beneficieze de cât mai multă lumină și să faciliteze efectuare altor lucrări.

Tăierile viței de vie în uscat se efectuează în perioada de repaos vegetativ și anume toamna târziu până primăvara devreme, mai exact până la dezmuguritul viței de vie, ceea ce a fost déjà efectuat de către agenții economici din raion. La moment au rămas de curățit soiurile viței de vie mai sensibile la temperaturile scăzute și soiurile de masă, care se recomandă a fi realizate primăvara, când pericolul înghețurilor a trecut.

În cazul pomilor fructiferi, tăierile în uscat trebuie să înceapă atunci când nu mai sunt aşteptate geruri cumplite. Tăierile executate mai devreme pot slăbi rezistenţa la gerurile care mai pot surveni. Acest fapt a fost remarcat mai ales la speciile cu sensibilitate la ger (piersic, cais, păr sau prun).

Diana Rusu, șefa DAA