Noutăți

Tabăra de vară pentru tinerii bibliotecari

La data de 09 august 2019, Direcția Cultură Tineret Sport și Turism în parteneriat cu Centrul de Formare Biblioteca Publică Orășenească a organizat pentru bibliotecarii din raion „Tabăra de vară pentru tinerii bibliotecari”. Scopul seminarului constă în instruirea personalului recent angajat și cu puțină experiență în domeniu biblioteconomic. Necesitatea acestor instruiri a impus-o fluctuația personalului de bibliotecă, care la moment stagnează dezvoltarea bibliotecilor publice din raion per ansamblu. Mai mult ca atât, bibliotecarii recent angajați, care în cele mai multe cazuri nu vin din domeniul biblioteconomic, au o sarcină dificilă, dar nu imposibilă, de a merge în pas cu dezvoltarea dinamică a practicii biblioteconomice, precum și implementarea constantă a inovațiilor, care necesită actualizarea permanentă a cunoștințelor profesionale. Astfel, tabăra de vară va cuprinde mai multe instruiri, care se vor desfășura în perioada august-septembrie, în cadrul cărora vor fi pregătiți în domeniu șapte angajați a bibliotecilor publice din raion (Ștefan Vodă, Slobozia, Căplani, Marianca de Jos, Talmaza, Popeasca, Purcari).

În cadrul instruirilor din 09 august DCTST a repartizat bibliotecarilor donația de carte acordată de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova în sumă de 12320 lei. Bibliotecarii au avut parte de un curs practic care a cuprins: înregistrarea donației de carte în registrul de inventar și registrul de mișcare a colecției, elaborarea unui act de decontare și completarea registrului de evidență zilnică. De asemenea bibliotecarii s-au familiarizat cu procedeul de completare a raportului online lunar ORT și raportul statistic anual 6c, precum și raportului analitic anual. Atât aceste competențe cât și altele urmează a fi dezvoltate la personalul instruit în perioada menționată mai sus. În calitate de formatori au instruit personalul bibliotecilor Buraga Larisa, șef Biblioteca publică Orășenească Ștefan Vodă și Ganea Marina, specialist superior DCTST. La finele acestor instruiri bibliotecarilor le-au fost înmânate certificate de participare.

  Marina GANEA, specialist superior DCTST