Anunțuri Noutăți

Suvenții în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) reamintește până la 18 iunie 2021, se desfășoară cel de-al VII – lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial.

În acest context, subvențiile în avans, sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii, femeile fermier și migranții reveniți, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, după cum urmează:

– stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

–  stimularea investiţiilor pentru procurarea animalor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;

–  stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;

–  stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);

–  stimularea investiţiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.

 Actele necesare pentru depunerea dosarului și obținerea subvențiilor în avans, le găsiți aici.

Cererile vor fi examinate de AIPA, conform procedurilor Regulamentului, iar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție.

De menționat că suportul statului constituie65 % din valoarea proiectului ce nu va depăși 1 milion de lei.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă – 75 % din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor co-finanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

II Tranșă – 25 % din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Dosarul se depune la oficiulteritorial al AIPA din aria în care producătorul agricol își are sediul juridic și a efectuat investiția, care va include cererea de solicitare a spijinului financiar, planul de afaceri și alte documente obligatorii.

Date de contactale oficiului teritorial AIPA în or. Căușeni:0-243-21110, 067357395