Noutăți

Suportul monetar vor primi 145 de persoane defavorizate

Suport monetar este un serviciu nou social adresat familiilor/persoanelor defavorizate care își desfășoară activitatea pe principii de accesibilitate și disponibilitate, informare, abordare individualizată, parteneriat, participare, confidențialitate și nondiscriminare. Serviciul are drept scop susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea, diminuarea sau depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate. Acest serviciu a fost instituit conform deciziei Consiliului Raional nr. 4/17 din 27 septembrie 2018.

Vorbind mai simplu, acest ajutor care se acordă numai odată pe an este destinat să ajute oamenii care se află într-o situație grea de viață, însă nu pot beneficia, din diferite motive, de ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului. Spre exemplu, o persoană bolnavă care nu poate lucra, însă n-are grad de dizabilitate stabilit, n-a atins vârsta de pensionare, n-are statut ocupațional (criteriu necesar pentru acordarea ajutorului social), deoarece are cotă ca unica sursă de venit și nu poate fi luat la evidență la Agenția pentru ocuparea forței de muncă în calitate de șomer. Evident că omul nu poate supraviețui numai pe venitul de la cotă, însă el nu întrunește criteriile stipulate de lege. Sau o altă situație: venitul familiei este cu un leu mai mare ca cuantumul stabilit pentru acordarea ajutorului social și din cauza aceasta familia primește refuz. În astfel de situații sau asemănătoare se află mulți cetățeni din localitățile raionului.

Suportul monetar vine să ajute persoanele aflate în astfel de situații și se acordă pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul stabilizat.

Conform Regulamentului-cadru, aviz pentru acordarea/neacordarea suportului monetar eliberează Comisia raională pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate în baza Raportului de evaluare a situației familiei și a recomandărilor echipei multidisciplinare locale.

Astfel, la 26 octombrie curent, a avut loc prima ședință a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate care a examinat 3 chestiuni a ordinii de zi, principala fiind selectarea familiilor/persoanelor defavorizate care vor beneficia de Serviciul social de suport monetar.

Președintele comisiei, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, a informat membrii comisiei că în raion sunt luate la evidență 8082 de persoane defavorizate. Prima tranșe a suportului monetar este destinat pregătirii către sezonul rece a anului.

Dna Aurica Cebotari a adus la cunoștință Regulamentul-cadru a funcționării serviciului. Astfel, comisia raională este al doilea filtru prin care trec rapoartele de evaluare a situației familiei/persoanei și planurile individualizate de asistență după necesitate, primul fiind cel local, al asistentului social și echipei multidisciplinare. În planul individualizat este stipulat pentru ce concret va fi folosit suportul monetar – procurarea lemnelor sau buteliei de gaz etc., astfel ajutorul nu poate fi folosit în alte scopuri.

La ședință au fost prezentate 145 de dosare ale solicitanților din toate localitățile raionului. În majoritatea cazurilor a fost solicitat suport monetar pentru procurarea lemnelor de foc. Comisia a decis să acorde fiecărui solicitant a câte 2000 lei, în total au fost distribuite 290,3 mii lei.

Beneficiarii serviciului au drepturi (să fie informați asupra prevederilor legale privind funcționarea serviciului, să depună plângeri cu privire la calitatea serviciilor prestate, la atitudinea și tratamentul personalului etc.) dar și obligațiuni, precum să furnizeze informații corecte cu privire la situația familială, să utilizeze suportul monetar conform acțiunilor stabilite în planul individualizat, să manifeste o atitudine responsabilă față de personalul serviciului, să semneze acordul de colaborare și raportul de constatare a utilizării suportului monetar.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”