Agricultură și Alimentație Noutăți

Ajutor la soluționarea problemelor fermierilor din teritoriu

Pe data de 11 martie 2022, specialistul principal al Direcției agricultură și alimentație Grigore Coban, împreună cu șeful – interimar al Serviciului relații funciare și cadastru Alexei Jitaru, au întreprins o vizită de lucru în satul Semionovca la solicitarea fermierilor Răilean Oleg, crescător de ovine și Crat Liudmila, producătoare de lapte. Fermierilor le-au fost oferite consultații profesionale în domeniul zootehniei și cadastru. Un deosebit suport oferindu-se la perfectarea dosarelor pentru obținerea subvențiilor per cap de animal pentru anul 2022, conform Regulamentului de subvenționare a producătorilor agricoli.

În anul 2022, fermierii crescători de animale pot accesa sprijin financiar prin intermediul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ), prin sprijinul cuplat acordat producătorilor de lapte și carne (SCZ), precum și plățile compensatorii pentru creșterea animalelor de ferma din rase locale în pericol de abandon.

O soluție convenabilă pentru GȚ producătoare de lapte, ar fi alocarea subvențiilor în timpul de față, chând cele 17 capete de vaci mulgătoare întreținute, sunt în gestație. Cheltuielile pentru întreținerea animalelor sunt enorme, venituri din alte surse nu are. Însă, din motive că nu a fost dusă până la capăt procedura de înregistrare la Serviciul Teritorial Cadstral, completarea dosarului se tărăgănează.

O situație mai favorabilă este în cazul crescătorului de ovine, care întrunește toate condițiile pentru depunerea dosarului. La moment, având în gestiune 146 de oi, mai bine de 50% sunt fătate și situația financiară îi permite să activeze din contul realizării producției. Dar, sunt probleme cu autorizarea terenului, pentru soluționarea cărora și s-a venit în ajutor.

Ambele ferme sunt amplasate în extravilanul satului Semionovca, ce le permite să beneficieze de suportul atât de necesar din parte statului.