Anunțuri Noutăți

Suport în inițierea afacerii proprii

Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ștefan Vodă oferă suport și sprijin financiar doritorilor de a iniția propria afacere.

Consultanța, asistența și sprijinirea pentru inițierea unei afaceri se acordă gratis, la cerere, șomerului care întrunește următoarele condiții:

  • are vîrsta de 18 ani la data depunerii cererii de finanțare;
  • este înregistrat cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială.

 Sânt eligibile pentru a fi finanțate planurile de afaceri care întrunesc următoarele condiții:

  • prevăd crearea unei întreprinderi (activități de antreprenoriat) noi cu generarea a cel puțin unui loc de muncă, pentru a fi ocupat de beneficiarul subvenției;
  • obțin un punctaj de minimum 60 de puncte, conform rezultatelor evaluării comitetului de evaluare;
  • prevăd cofinanțarea din partea beneficiarului în mărime de 50% din costurile estimate.

Pentru acordarea subvenției  subdiviziunea teritorială încheie cu beneficiarul un contract de finanțare care conține în mod obligatoriu clauze privind menținerea locului de muncă creat pentru o perioadă de cel puțin 18  luni de la data creării locului de muncă.

Informații mai ample puteți găsi în Hotărârea de Guvern nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Informații  suplimentare:  or. ȘtefanVodă, str.Libertății1, et.1, bir.3 (edificiul Consiliul raional), tel:0242-2-35-37, 0242-2-36-70.