Noutăți

Supervizarea în asistența socială

Instruirea continuă a angajaților este una din prerogative în activitatea direcției asistență socială și protecția familiei. Astfel, la 29 iunie curent în incinta DASPF s-a organizat un seminar instructiv sub genericul „Procedura de completare a documentelor privind supervizarea” la care au participat dna Nina Lazarev, supervizor pe zona regională de vest, şi asistenţii sociali comunitari din zonă. (Supervizarea este o formă de sprijin şi de control pentru asistenţii sociali.) Dna Viorica Nastasiu, şef DASPF, a informat prezența despre unele neregularități, inclusiv în completarea documentelor, depistate de specialiștii DASPF în timpul vizitelor în teritoriu.

Dna Rodica Verebcean, şef serviciu asistenţă comunitară, a explicat cu minuțiozitate asistenţilor sociali toate aspectele procedurii de completare a documentelor privind supervizarea, a dat răspunsuri competente la toate întrebările vizavi de tema pusă în discuţie, explicând nuanţele şi particularităţile care sunt importante la luarea deciziei.

Au fost puse în discuție și problemele ce ţin de activitatea de zi cu zi. La finele seminarului fiecare asistent social a primit şi a îndeplinit un chestionar cu tematica menţionată mai sus.

Maia OSIPOV, specialist DASPF

P6290337(1)