Noutăți

„Suntem frați fără a semna hârtii”

Un grup de reprezentanți ai administrației publice locale de nivelul I și II din județele Brașov, Sibiu și Covasna – președintele județului Brașov dl Adrian-Ioan Veștea, consilieri județeni și primari ai satelor și comunelor – a venit în vizită în raionul Ștefan Vodă dând curs invitației asociației raionale a primarilor.

Oaspeții au fost întâmpinați de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vladislav Cociu, președintele asociației raionale a primarilor, primarii localităților din raionul Ștefan Vodă. O notă majoră a adus evenimentului fanfara din s. Slobozia condusă de dl Victor Babici care a interpretat imnul Moldovei și imnul României.

Primul gest făcut de oaspeți în comun cu colegii din APL raionului Ștefan Vodă a fost depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Prima ședință cu participarea primarilor din România și Moldova a avut loc la școala de arte „Maria Bieșu”. Dl Cociu a informat prezența despre vizita efectuată de un grup de primari din raionul Ștefan Vodă la Brașov trei luni în urmă cu intenția de a încheia acorduri de colaborare cu primăriile de peste Prut. Astăzi rezultatul este vizibil – peste 20 de primari români doresc să aibă o colaborare rodnică cu primarii din raionul nostru. Dl Nicolae Molozea în luarea sa de cuvânt a adus sincerele mulțumiri guvernului României și poporului român pentru susținere pe plan internațional și ajutorul acordat Republicii Moldova, inclusiv raionului Ștefan Vodă. Datorită grantului de 22 mln lei au fost reparate toate instituțiile preșcolare din raion. A fost binevenit și ajutorul umanitar oferit de partea română atât instituțiilor de menire socială, cât și familiilor socialmente vulnerabile. În urma acordului de colaborare încheiat cu județul Dâmbovița și surselor alocate de Consiliul județean s-au început lucrările de reparație a liceului teoretic „Ștefan Vodă”. Astfel, conducerea raionului și Consiliul raional susține inițiativele asociației raionale a primarilor și va acorda tot ajutorul necesar în vederea stabilirii relațiilor de cooperare cu APL din țara vecină.

Dl Adrian-Ioan Veștea, ales în funcția de președinte al județului Brașov cu trei luni în urmă, a făcut o prezentare succintă a județului Brașov. 600000 de cetățeni locuiesc în 58 de localități. 50 de procente din produsul intern brut revine industriei. Pentru dezvoltarea economică al județului au fost atrase învestiții impunătoare din fondurile europene, inclusiv din Germania, deoarece în județ sunt multe localități săsești. O altă direcție profitabilă este turismul – județul Brașov este vestit în toată Europa prin stațiuni pentru sportul de iarnă amenajate conform celor mai înalte standarde.

A urmat o procedură emoționantă de prezentare a primarilor din ambele părți, plină de căldură sufletească și intenții frumoase. Oaspeții au rămas foarte impresionați de modul cum au fost întâmpinați de gazde (intonarea imnului României de către fanfara de copii le-a copleșit până la adâncul sufletului), de ospitalitatea lor. Bine dispuși și entuziasmați, primarii români împreună cu colegii moldoveni au plecat în localitățile alese pentru a se întâlni cu consiliile locale, a face cunoștință cu satele noastre. Semnarea acordurilor de înfrățire și cooperare, urmate de acțiuni concrete în beneficiul ambelor popoare va fi cel mai frumos și dorit rezultat a acestor întruniri.

N-avem nevoie de traducători, deoarece vorbim aceiași limbă, avem aceleași tradiții și port național. În acest context a fost firească expresia pronunțată de către dl Adrian-Ioan Veștea la întrevederea cu consilierii raionali, funcționarii publici și conducătorii diferitor instituții: „Suntem frați fără a semna hârtii”. Și totuși o „hârtie” a fost semnată – intenția de a semna un acord de înfrățire și cooperare între raionul Ștefan Vodă și județul Brașov. Va urma o procedură juridică care, sperăm mult, va fi finalizată cu semnarea acordului propriu-zis.

Programul vizitei a delegației române este încărcat cu diferite evenimente interesante, deoarece oaspeții vor să facă cunoștință cu raionul Ștefan Vodă cât mai detaliat. Calea spre Europa va fi mai ușoară, dacă vom merge împreună…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

dsc00135 dsc00148 dsc00153 dsc00159 dsc00161 dsc00166
dsc00169