Avize Noutăți

Subvenții pentru proiecte de inițiative locale

Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ștefan Vodă începe selectarea cererilor de  acordare a subvenției pentru susținerea proiectelor de inițiative locale.

Subvențiile sânt destinate exclusiv procurării echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii economice pentru care s-a solicitat finanţare.

 Beneficiarii subvenției pot fi angajatorii care întrunesc următoarele condiții:

  • sînt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali și activează în mediul rural;
  • nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • nu au datorii față de salariați pentru anul precedent;
  • nu au avut concedieri de salariați în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  • prezintă un plan de afaceri care prevede crearea a cel puțin unui loc de muncă nou în mediul rural;
  • asigură cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului.

 Cuantumul subvenției constituie maximum 10 salarii medii pe economie pentru anul precedent. Valoarea subvenției reprezintă maximum 65% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Informații mai ample puteți găsi în Hotărîrea de Guvern nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Informații  suplimentare: or.ȘtefanVodă, str.Libertății1, et.1, bir.3 (edificiul Consiliului raional), tel:0242-2-35-37, 0242-2-36-70.