Noutăți

Stimaţi profesori, învăţători, educatori!

Tradițional, la 5 octombrie sunt marcate Ziua mondială a educaţiei și Ziua Profesorului. Profesorul este omul vocaţiei şi vocaţia lui este dragostea pentru copii, căci fără ea nu este posibilă modelarea sufletelor, formarea caracterelor, altoirea valorilor. Toate acestea le face cu desăvârșire măria-sa Profesorul, clipă de clipă, zi de zi, an de an, dăruind zilnic fiecărui copil o părticică din ştiinţă, înţelepciunea, însăşi fiinţa sa.

Profesia de pedagog este unică, datorită calităților și trăsăturilor deosebite: talent și educație, sinceritate și erudiție, farmec și convingere, bună reproducere și flexibilitate (exemplu elocvent ar fi activitatea în perioada pandemiei, chând toți profesorii au reușit să se adapteze la procesul de predare în format online). Toate acestea fac ca profesia de pedagog să fie cu adevărat personală și creativă, iar predarea și educarea – atât un mod de viață, cât și o chemare nobilă.

Iar educația este o prioritate în politica de dezvoltare a statului. Aceasta este unul dintre domeniile care determină calitatea vieții oamenilor. Or educația tinerei generații este o responsabilitate imensă în fața societății și a statului. Ceea ce educăm azi este viitorul de mâine. Și cred că ne dorim cu toții să fie un viitor bun, sigur, frumos, înțelept, cu bun simț și inteligent. Anume aceasta trebuie să semănăm în educația copiilor noștri.

De acea astăzi conştientizăm în mod repetat cu toţii că responsabilitatea care Vă aparţine în educarea tinerii generaţii este enormă şi de aceea Vă rog să-mi permiteţi, în numele Consiliului raional, a Vă mulţumi pentru dragostea, devotamentul pe care îl manifestaţi în munca DVS nobilă, pentru faptul că Vă remodelaţi conduita şi competenţa didactică, aspirând spre noi descoperiri educaţionale, în conformitate cu exigenţele timpului modern.

Viitorul tinerilor noștri și, prin urmare, viitorul țării, depinde în mare măsură de calitatea muncii pedagogilor.

Dragi profesori, educatori, pedagogi, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați adaptat, pentru că ați perseverat, pentru că nu ați cedat provocărilor impuse de pandemia cu COVID-19, deoarece știu că pentru foarte mulți dintre Dumneavoastră, predarea online este o adevărată provocare.

Cu prilejul Zilei profesionale Vă dorim din suflet să fiţi ghidaţi o viaţă de puterea miraculoasă a cărţilor, să Vă îndreptaţi destinul profesional spre deschiderea unor noi orizonturi intelectuale, să fiţi un model de rezistenţă umană, păstrând mereu aprinsă flacăra inspiraţiei şi setea pentru cunoaştere.

Oferind şanse de manifestare discipolilor DVS să aveţi parte de bucuria sănătăţii şi prilejul realizărilor vocaţionale, căci aceste componente sunt cele necesare pentru fericirea fiinţei umane.

E firesc că această dragoste, dăruire de sine a pedagogului, trezeşte un ecou viu în suflet.

În numele conducerii raionului şi al meu personal permiteţi-mi să exprim recunoștința și aprecierea pentru munca depusă de fiecare angajat în parte al sistemului educațional.

Să vă felicit călduros cu prilejul sărbătorii profesionale, vă doresc să rămâneți statornici prin vreme, să simţiţi bucuria sănătăţii, să primiţi satisfacţie de la munca înfăptuită, să râvniți la prosperare şi profesionalism, să aveţi linişte în suflet şi respectul enorm al discipolilor Dumneavoastră, bucurii şi fericire.

Vă suntem alături pentru a acționa împreună, pentru a face față demn provocărilor și pentru a privi, peste ani, cu satisfacție în urmă.

                   Cu înaltă considerațiune,

                                                                   Vasile MAXIM,

                                                                   președintele raionului Ștefan Vodă