Noutăți

Stimați lucrători din sfera protecției sociale a populației!

Activitatea profesională pe care o desfășurați nu este deloc ușoară, datorită rolului pe care îl aveți pentru societate prin asistarea și sprijinirea celor mai defavorizate categorii de populație. În pofida tuturor greutăților cu care vă confruntați, sunteți gata să oferiți zilnic sprijin și consiliere celor care necesită susținere. Dumneavoastră sunteți cei care în fiecare zi sunteți cu gândul la nevoile celor din jur. Prin străduință și abnegație Vă dedicați muncii întru sporirea calității vieții pensionarilor, persoanelor defavorizate și copiilor, fiind răsplătiți, de multe ori, doar cu un zâmbet.

Vă exprim întreaga recunoștință pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor de asistență și protecție socială, pentru optimism și onestitate, pentru omenie și spiritul de sacrificiu, precum și pentru munca depusă cu multă dăruire de sine.

Țin să Vă adresez din numele Consiliului raional Ștefan Vodă, conducerii raionului, alese cuvinte de respect, recunoștință și admirație pentru devotament în activitatea pe care o realizați. Vă doresc împlinirea tuturor năzuințelor profesionale și personale. Vă urez sănătate și noi performanțe în tot ceea ce faceți pentru binele comunității.

Cu înaltă considerație,

                                                                                                                                                                                                                                         Vasile Maxim,

                                   Președintele raionului