Noutăți

Ștefan Vodă a ieșit din carantină

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea
stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova prin dispoziția nr.29 din 14 mai 2020 a asistat regimul de carantină, începând cu 15 mai 2020, în satul
Talmaza, raionul Ştefan Vodă şi începând cu 16 mai 2020, în or. Ştefan Vodă.

Astăzi, 16 mai 2020,  pe piața Libertății  din or. Ștefan Vodă în mod solemn a fost sistat regimul de carantină. La eveniment au participat dl Vasile Maxim, președintele raionului Ștefan Vodă, dl Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului, dl Vladilsav Cociu, primarul or. Ștefan Vodă, dl Alexandru Oprea, șef adjunct al Inspectortaului General pentru Situații de Urgență, ofițeri și subofițeri al Inspectoratului  de poliție Ștefan Vodă, direcției regionale Est al Poliției de Frontieră, Secției situații excepționale Ștefan Vodă, ale Forței Armate.

”Raionul Ștefan Vodă” a fost supus unei încercări serisoase ce ține de combaterea pandemiei COVID 19. Instituirea carantinei în or. Ștefan Vodă, satele Talmaza și Carahasani a fost una necesară și importantă. Împreună cu autoritățile locale de nivelul I, forțele Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării au depus eforturile pentru a preveni cazurile de răspândire a infecției, de a responsabiliza cetățenii. Deși azi se sistează carantina este important să fim prudenți în continuare, să respectăm normele sanitare” a menționat în alocuțiunea sa dl Vasile Maxim, președintele raionului.

Drept dovadă de exprimare a  recunoștinței pentru colaborare şi ajutorul substanţial acordat în perioada de carantină în raionul Ștefan Vodă întru prevenirea răspândirii pandemiei COVID 19, înalt profesionalism, perseverență și responsabilitate, președintele raionului a emis dispoziția 48-a din 15 mai prin care au fost menționați cu diplomă de onoare după cum urmează:

Harabagiu Mihail, şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, general-maior al serviciului salvare,

Oprea Alexandru, șef adjunct al IGSU al MAI, colonel al serviciului intern;

Grabovski Vitalie, șef adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonel al serviciului intern;

Trofimov Andrei, șef al IP Ștefan Vodă al IGP al MAI, comisar șef;

Buruian Sergiu, comandat al Batalionului 4 antiaerian al Forței Armate al Republicii Moldova, maior;

Balaban Nicolae, comandant al Companiei idependente cu dislocarea în or. Căușeni al UM 1001 a UGC a MAI, maior;

–  Istrati Andrei, șef al  Direcției regionale Est al Inspectoratului General a Poliției de Frontieră al MAI, comisar-șef;

Cuciuc Ghenadie, șeful direcției regionale situații excepționale Căușeni, locotenent colonel al serviciului intern;

Topor Oleg, şeful secţiei situaţii Excepţionale Ştefan Vodă, locotenent-colonel al serviciului intern,

Babilev Sergiu, șeful unității salvatori și pompieri a secției situații excepționale Ștefan Vodă,

Vorona Alexandru, ofițer superior al serviciului intervenții a DRSE Căușeni, locotenet major al serviciului intern;

Luca Vitalie, șef adjunct interimar al secției securitate publică al Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă al IGP al MAI, comisar;

Lazarev Eugeniu, șef al serviciului control al trecerii frontierii, al secției control a frontierii, a Direcției regionale Est al Inspectoratului General a Poliției de Frontieră al MAI; comisar;

Popovici Andrei, ofițer superior al Serviciului prevenție, locotenent – major al serviciului intern;

Ceban Nicolae, specialist, secția administrație publică, aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă;

Carp Constantin, comandant companie 61 artelerie antiaeriană, batalion 6 antiaerian;

Tacu Feodor, locțitor comandant batalion-șef stat major batalion 4 antiaerian, maior;

-Nicolae Gotca, șofer în cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă.

Cu mesaj de mulțumire pentru cei prezenți a venit și dl Vladislav Cociu, primarul or. Ștefan Vodă,  și Alexandru Oprea, șef adjunct al Inspectortaului General pentru Situații de Urgență,