Economie și Atragerea Investițiilor

Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova

Obiectivul principal al proiectului: „Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova” este de a sprijini Republica Moldova în promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, cu accent pe dezvoltarea politicii, cadrului legal și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor de dezvoltare prin:

  • Îmbunătățirea statisticilor regionale, astfel încât acestea să fie fiabile, obiective, exacte și în conformitate cu standardele Europene;
  • Validarea capacității organismelor relevante de a produce, difuza și utiliza continuu și eficient statisticile regionale;
  • Îmbunătățirea sistemului și surselor pentru elaborarea conturilor regionale.

Proiectul a demarat la 10 noiembrie 2014 cu o durată de 24 luni consecutive. El este finanțat de către Uniunea Europeană, cu  un buget de 2 mln euro, implementat de GFA Consulting Group (GFA Germania) – lider de consorțiu și DevStat (Spania), AAM (Ungaria) și Oficiul de Statistică din Republica Slovacia (OSRS). În cadrul proiectului a fost organizat atelierul regional de lucru cu participarea instituțiilor responsabile pentru politici publice la nivel regional, raional și local: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, reprezentanți ai Consiliilor raionale din Regiunea Sud, reprezentanți ai Universității de Stat din Cahul și ONG „Contact-Cahul”. Consiliul raional Ștefan Vodă a fost reprezentat de dra Adelina Barbăneagră, șefa serviciului integrare europeană şi investiţii al direcției economie și atragerea investițiilor, și dl Vasile Rufa, șeful direcției agricultură și alimentație.

Obiectivul workshop-ului (atelier de lucru) a fost de a iniția comunicarea între utilizatorii și producătorii datelor statistice. În cadrul workshop-ului s-a vorbit despre necesitatea implicării în dialog a utilizatorilor și a producătorilor. Sorin Maxim, director general al ADR Vest România a relatat despre regiunile învățate și modul de utilizare optimă a statisticii regionale: existenţa birourilor regionale de statistic în România. La fel şi expertul francez JeanPaul Blandinieres a prezentat exemple practice referitor la posibilităţile de utilizare cât mai eficientă a statisticilor disponibile. Tatiana Aramă, șefa secției planificare strategică și programare în cadrul ADR Sud, a vorbit despre experiența Agenției în domeniul planificării strategice și provocările privind utilizarea Statisticii agriculturii.

La deschiderea workshop-ului a fost prezentă doamna Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, şi doamna Liliana Lucaciu, expert-cheie, România, ambele accentuând necesitatea datelor statistice.

Direcția economie și atragerea investițiilor