Agricultură și Alimentație Noutăți

Starea a unei bune părți a semănăturilor de toamnă provoacă îngrijorare

   Anul agricol 2021-2022 se manifestă în raionul Ștefan Vodă cu o presiune din partea situației climaterice, în legătură cu nivelul de precipitații foarte scăzut. În cazul lipsei de precipitații, există riscul real să ne confruntăm cu o secetă severă, care îi îngrijorează pe agricultori. Anul curent prezintă mai mulți factori de risc asociați, luând în considerație și creșterea prețurilor.

   – În cazul semănăturilor de toamnă, după cum ne-a relatat dna Diana Rusu, șefa Direcției agricultură și alimentație, doar 35% din suprafețele însămânțate cu grâu de toamnă au intrat în iarnă înfrățite, restul plantelor erau slab înfrățite, sau chiar neînfrățite, ceea ce nu le-a permis să acumuleze substanțele nutritive necesare.

   O bună parte din fermierii din raion cunosc acest lucru și folosesc pe larg îngrășămintele minerale complexe pentru nutriția plantelor, care la moment sunt foarte costisitoare și totodată greu de administrat din cauza umidității scăzute din sol.

   În pofida tuturor impedimentelor, avem suprafețe cu semănăturile de toamnă care, datorită temperaturilor ridicate din această perioadă, au pornit în vegetație, bucurându-ne privirea (semănăturile de pe câmpurile gospodăriilor din satele Slobozia, Răscăieți, Carahasani, Ermoclia, Cioburciu).

   În orice caz, lucrul în câmp în campania de primăvară în anul 2022 va necesita cheltuieli mai mari din partea fermierilor, producătorii agricoli vor avea nevoie de îngrășăminte suplimentare pentru hrănirea culturilor de toamnă slăbite. În câmpuri unde răsărirea nu a fost uniformă, va  fi nevoie de semințe suplimentare pentru supraînsămânțarea acestora sau chiar reînsămânțarea cu alte culturi de primăvară prășitoare sau cerealiere.