Noutăți

Stare de urgență în sănătate publică!

     Până la data de 18 aprilie 2021 pe întreg teritoriul al raionului  Ștefan Vodă este declarată starea de urgență în sănătate publică.

     Acesta a fost impusă în dependență de sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, atestând tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19.

    Potrivit datelor statistice, incidența în ultimele 14 zile în raion la 100 mii persoane este de 322 cazuri, incidenta totală la 100 mii persoane – 3415 cazuri,  mortalitatea în ultimele 14 zile – 61 decese. Formele grave a infectării reprezintă – 3.0% , formele medii -28%, formele ușoare și asimptomatice – Ștefan Vodă – 69%.

    Ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice pe plan raional, în cadrul ședinței din 22 martie, Comisia raională extraordinară de sănătate publică a constatat că situația epidemiologică se agravează rapid. Reeșind din cele expuse și potrivit Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.51 din 19.03.2021, Comisia raională extraordinară de sănătate publică a aprobat un șir de măsuri de prevenire și control a infecției.

hotarirea nr.35