Noutăți

STARE DE ALERTĂ!!!

     ÎCS ,,Premier Energy Distribution,, SA, informează despre posibilele devieri de scurtă durată ale frecvențelor tensiunii, dar și abateri, inclusiv avalanșe de frecvențe în sistemul de energie electrică în perioada 24-26 februarie curent.

     Acțiunile în cauză sunt parte a unui test tehnic de operare în regim de izolare completă derulat între operatorii de transport a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova în vederea sincronizării, de anul viitor, cu sisteme energetice din Europa de Vest. În contextul obiectivului strategic de diversificare a surselor de energie electrică pentru consumatorii din R. Moldova și Acordului cu privire la condițiile de conectare a sistemelor energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova la Sistemul Energetic ENTSO-E al Europei Continentale, în perioada menționată, sistemul energetic național al Ucrainei, secondat de cel al Republicii Moldova, care sunt interdependente, se vor deconecta de la Zona sincronă a Sistemului Energetic Unit al CSI.

    În context, ÎCR,,Premier Energy Distribution,, SA recomandă administrațiilor publice locale, conducătorilor instituțiilor publice etc., în cazul în care dispuneți de surse alternative de alimentare cu energie electrică să vă asigurați că acestea sunt funcționale și că vor putea fi utilizate în cazul producerii unor întreruperi neprogramate sau să vă asigurați că eventualele întreruperi ale energiei electrice nu vor cauza careva prejudicii sau vor afecta viața și sănătatea angajaților/beneficiarilor.

  Totodată, operatorul de distribuție, ne asigură că ÎCS,,Premier Energy Distribution,, SA a întreprins acțiunile de verificare a funcționării sistemelor de automatică antiaccident, iar personalul operativ este pregătit pentru intervenții operative în situații de avarie și depune toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică, rugând înțelegere în cazul unor posibile întreruperi neprogramate.