Educație

Standardele profesionale – baza evaluării calitative

Grădiniţa-creşă „Albinuţa” din satul Răscăieţi în ziua de 17 decembrie 2015 a primit managerii instituţiilor preşcolare din raion în cadrul seminarului cu subiectul „Evaluarea cadrului didactic în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie”.

În prima parte a seminarului au fost prezentate două măsuri practice: în grupa medie-mare „Fluturaşii” cu tema „Vitaminele – izvor de sănătate”, educator Liuba Bulai, grad didactic II, şi în grupa pregătitoare „Albinuţa” cu subiectul „Micii călători”, educator Diana Ceban, care este încadrată în procesul de atestare pentru conferirea gradului didactic II.

Partea teoretică privind aplicarea instrumentului de evaluare a competenţelor profesionale a cadrelor didactice a fost prezentată de dna Ludmila Zagoreţ, managerul instituţiei-gazdă, după ce fiecare a avut posibilitatea să aplice teoria în practică axându-se pe activităţile prezentate.

La finele activității, a fost menţionată importanţa unei evaluări obiective a cadrului didactic pentru o creştere a calităţii serviciilor educaţionale prestate de grădiniţă.

Alina PORUBIN, specialist superior, DG