Educație

Standardele de calitate ale școlii prietenoase

Atelierul de lucru al directorilor adjuncți din instituțiile de învățământ din 5 noiembrie 2015 a fost axat pe îmbunătățirea instrumentelor de evaluare a implementărilor Standardelor de calitate ale școlii prietenoase copilului aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2015. Directorii adjuncți au venit cu un șir de propuneri foarte constructive, ei au conștientizat faptul ca standardele au menirea de a îmbunătăți calitatea educației și ca aceasta îmbunătățire presupune evaluarea, analiză și acțiune corectivă continuă din partea instituției. Cea ce au făcut azi participanții atelierului de lucru le va ajuta să stabilească niște ținute pentru dezvoltarea și pentru îmbunătățirea calității în funcție de viziunea managerilor, resurse, posibilități sau, mai bine-zis, în funcție de calitatea managementului îmbunătățirii continuă a calității.

Valentina SÎNCHETRU,

șefa centrului metodic direcției învățământ