Noutăți

Stabilirea corectă și punerea în aplicare a taxelor locale

La data de 1 decembrie 2015, colaboratorii IFS pe raionul Ștefan Vodă, în conlucrare cu reprezentanții Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, dl Artemie Catanoi și dl Vitalie Rusanovschi, au desfăşurat un seminar instructiv cu reprezentanții administrațiilor publice locale (secretarii consiliilor locale și persoanele responsabile de eliberarea autorizațiilor de funcționare contribuabililor ce desfășoară activitate de întreprinzător). În această ședință au fost discutate aspecte ce țin de corectitudinea întocmirii deciziilor APL privind stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale, modificarea și anularea taxelor, modul de plată și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale, prezentarea în termen de 10 zile din data adoptării acestora organului fiscal și aducerea la cunoştinţă contribuabililor. O deosebita atenție s-a acordat stabilirii taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestarea serviciilor, cu excepția celor care se află total în zona de protecție a drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia din afara perimetrului localităților, taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de piață și taxei pentru dispozitivele publicitare, care dețin un loc prioritar în sistemul taxelor locale.

Autoritatea deliberativa a administrației publice locale nu este în drept să stabilească cotele taxelor locale:

– nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;

– diferențiat în funcție de forma organizatorico-juridică de desfășurare a activităţii;

– diferențiat în funcție de genuri de activitate desfăşurate;

– diferențiat în funcție de amplasament;

– diferențiat pe tipuri de obiecte ale impunerii.

La stabilirea taxelor se va ține cont de prevederile Codului Fiscal, titlul VII, Legea nr. 231 cu privire la comerţul interior, Hotărârea Guvernului 1209 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică. Astfel, cotele vor fi stabilite în funcție de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată de unitatea de comerț și prestare a serviciilor. De asemenea, au fost oferite explicaţii referitor la eliberarea autorizațiilor de funcţionare, modul, termenele de eliberare și valabilitatea acestora, despre subiecții impunerii care au primit, cărora le-au fost suspendate, anulate sau retrase autorizațiile eliberate.

Cei prezenți la seminar au primit, pentru călăuză în lucru, un îndrumar privind stabilirea taxelor locale pentru a. 2016, elaborat conform Codului Fiscal și altor acte normative.

La final fiecare participant, îndeplinind un chestionar cu caracter anonim, a avut posibilitatea să se expună asupra modului în care au fost satisfăcuți de conținutul subiectelor redate de către formatori la seminar. De sugestiile și propunerile vizate în chestionare se va ține cont întru stabilirea subiectelor pentru seminarele perioadelor viitoare.

Nicolae DAMIAN,

șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă