Noutăți

Sprijin bănesc pentru familii cu copii, acordat

Ședința lunară a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a avut loc la 26 aprilie curent. Dna Maria Crăciun, președintele comisiei, a informat că ședința este deliberativă, a anunțat ordinea de zi aprobată unanim de membrii comisiei. Deoarece prima chestiune a fost legată de acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii, au fost prezenți managerii de caz, asistenții sociali, doamnele Georgeta Barcari din s. Căplani, Nadejda Otean din s. Volintiri, Tatiana Denisenco din s. Feștelița și Svetlana Bernevec din s. Popeasca.

Au fost examinate 6 dosare, managerii de caz informând comisia despre situația și necesitățile solicitanților. La fiecare dosar a fost anexat și devizul de cheltuieli, însă comisia, stabilind mărimea ajutorului acordat, a reieșit din posibilitățile existente – pentru anul 2018 acest ajutor în total constituie 40 mii lei.

Astfel, comisia a decis acordarea următoarelor surse financiare: o familie cu 3 copii din Căplani va primi 8000 mii lei pentru reparația casei de locuit și procurarea mobilierului pentru odaia copiilor; un tată solitar care îngrijește de trei copii va primi 9000 lei pentru reparație și procurarea unui frijider; 3000 lei au fost alocate unei familii din Volintiri pentru procurarea mașinii de spălat semiautomată; familia cu 3 copii, unul din ei fiind invalid va avea un ajutor în sumă de 10000 lei pentru construcția băii. Situația a doi solicitanți din Popeasca va fi examinată de membrii comisiei pentru a lua decizia finală.

Un tată din s. Feștelița a cerut cu insistență ca fiica lui de 6 ani să care la moment se află în plasament în centru social din Olănești fie întoarsă în familie. Membrii comisiei au examinat toate aspectele problemei, deoarece copilul a fost de două ori plasat în centru din cauza că tata pleca la muncă lăsând fiica fără îngrijire. Tata a fost preîntâmpinat despre consecințele neglijării datoriei părintești și despre monitorizarea permanentă a situației copilului.

Pentru trei copii a fost eliberat avizul privind plasamentul planificat în familiile asistenților parentali profesioniști din s. Crocmaz și or. Ștefan Vodă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”