Noutăți

Sprijin bănesc pentru 196 copii din familii vulnerabile

Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, a zecea la număr din anul curent, s-a desfășurat, la 3 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional. Deoarece la ordinea de zi a fost pusă chestiunea cu privire la acordarea și mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familii cu copii, au fost invitați la ședință asistenții sociali comunitari dna Eugenia Godiac și dna Liuba Boligari din Talmaza, dna Maria Plevan din Tudora și dna Nadejda Otean din Volintiri, pentru a prezenta informații suplementare cu privire la beneficiarii selectați la nivel local.

Dosarele beneficiarilor prezentate la direcția asistență socială și protecția familiei au fost verificate de către specialiști de trei ori, inclusiv odată cu participarea președintelui comisiei, dlui Vasile Gherman, până la ședința comisiei pentru a omite orice greșeală în acordarea banilor publici. Membrii comisiei, la fel, au studiat foarte minuțios fiecare dosar, micșorând sau majorând ajutorul bănesc în dependență de caz. Prin urmare, au fost distribuite 437.135 lei la 196 de beneficiari.

Pentru informare: Scopul serviciului de sprijin familial este de a abilita familia și de a o susține, astfel încât aceasta să poată oferi un mediu sigur şi favorabil îngrijirii, creşterii şi dezvoltării optime a copiilor săi. Dezvoltarea Serviciului social de sprijin familial pentru familiile cu copii şi (re)integrare a copiilor în familie este prevăzută în Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, în vederea reducerii continue a numărului de copii aflaţi în îngrijire rezidenţială.

În context, sursele alocate sunt preconizați pentru procurarea lemnelor de foc, buteliilor cu gaz, mobilierului pentru copii (mese, scaune, dulapuri, paturi), mașinilor de spălat semiautomate și automate, schimbarea ferestrelor și ușilor etc. Toate aceste bunuri au fost incluse în dosarele beneficiarilor, destinația banilor trebuie să corespundă strict solicitărilor beneficiarilor.

La ședință a fost eliberat avizul cu privire la încetarea plasamentului în scopul reintegrării în familia biologică a trei copii din s. Căplani. De menționat că condițiile acestei familii, beneficiare de sprijin familial, s-au schimbat radical. Un rol important îi aparține dlui Valeriu Tabunșcic, primar de Căplani, care împreună cu asistentul social din comunitate s-au implicat foarte activ în schimbarea situației acestei familii social vulnerabile din localitate.

Au fost examinate cazurile copiilor, șase la număr, din Antonești, Crocmaz, Ermoclia și Feștelița separați de părinți cărora le-a fost prelungit plasamentul în serviciul de tip rezidențial deoarece părinții nu și-au schimbat atitudinea față de copii, mai mult, unii din ei vor fi lipsiți de drepturi părintești.

Comisia a decis să invite la următoarea ședință unii solicitanți de sprijin familial pentru ca ei să explice membrilor comisiei de ce, fiind apți de muncă și având posibilitatea de a lucra, fie și ca zilieri, ei nu pot asigura condiții normale pentru proprii copii. Analizând unele dosare, membrii comisiei au ajuns la concluzie că sunt printre solicitanți persoane iresponsabile care ar fi putut să schimbe situația în mai bine dacă depuneau maxima străduință. Scopul membrilor comisiei raionale este gestionarea corectă, la nivel local, a banilor publici ca ei să ajungă la părinți care, folosind acest sprijin al statului, vor depune eforturi susținute pentru a asigura copiilor condiții normale de trai.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”