Economie și Atragerea Investițiilor

Spre o dezvoltare echilibrată şi durabilă asigurată în Regiunea de Dezvoltare Sud

La 19 noiembrie 2015 a avut loc a treia ședință a Comitetului pentru Planificare Strategică în Regiunea de Dezvoltare Sud. La atelierul de lucru au fost prezenţi membrii Comitetului pentru Planificare Strategică în Regiunea de Dezvoltare Sud, reprezentanți ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, ai mediului academic și specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Specialiștii secției planificare strategică și programare ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud au elaborat o versiune preliminară a obiectivelor și măsurilor în corelare cu obiectivele și măsurile stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2020, care au fost propuse pentru analiză şi completare de către participanţi. Printre obiectivele propuse de către ADR Sud se numără:

asigurarea accesului populației RDS la servicii publice de calitate;

– asigurarea creșterii economii echilibrate și durabile în RDS;

– guvernare eficientă în implementarea politicii de Dezvoltare Regională Sud.

Urmează a fi identificate şi formulate acţiuni concrete pentru măsurile ce vor contribui la realizarea  fiecărui obiectiv în parte. A fost o şedinţă de lucru foarte constructivă, participanţii implicându-se activ în discuţie şi venind cu sugestii din perspectiva necesităţilor raioanelor pe care le reprezintă. La finalul acesteia lista măsurilor propuse de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud a fost completată cu unele noi, altele fiind reformulate pentru a viza în mod mai vast autoritățile publice locale de nivelul II. Produsul final, Strategia de Dezvoltare Regională Sud, va fi prezentată Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud pentru aprobare.

La etapa de elaborare a componenții strategice de SDR Sud 2020, ADR Sud va fi asistată de experți naționali, grație susținerii financiare a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

În contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud reiterăm importanţa Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ştefan Vodă pentru crearea unei viziuni clare despre ceea ce ne dorim să realizăm, în concordanţă cu o perioadă exactă de timp, cu anumite resurse şi cu implicarea actorilor publici şi privaţi care să susţină realizarea activităţilor planificate.

Adelina Barbăneagră,

şefa Serviciul integrare europeană şi investiţii