Anunțuri Noutăți

Spre atenția contribuabilor!

I.                   Atenționare!

Stocurile de tutun și produse conexe fabricate până la data de 1 ianuarie 2018 urmează a fi comercializate până la data de 1 iulie curent

        Serviciul Fiscal de Stat anunță: stocurile de produse din tutun și produse conexe fabricate până la data de 1 ianuarie 2018 vor fi comercializate până la 1 iulie 2018. Acest fapt este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017.

Actul stabilește cerințele cu privire la conținutul și prezentarea avertismentelor de sănătate, a altor informații ce trebuie să apară pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete și al produselor conexe.

În acest sens, SFS a lansat o campanie de informare a comercianților de țigări. Începând cu 06.06.2018, angajații SFS vor repartiza 10 000 de pliante informative pe întreg teritoriul țării și vor purta discuții cu cei mai mari contribuabili din acest domeniu. Scopul campaniei este informarea acestora cu noile prevederi ale legislației.

În total pe teritoriul țării activează peste 8500 de agenți economici care comercializează articole din tutun cu amănuntul.

II.

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15% a fost extins!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că pe 30 iunie expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%. Din motiv că în acest an data de 30 iunie este zi de odihnă, termenul limită pentru doritorii de a beneficia de reducere a fost extins până la data de 2 iulie 2018.

Concomitent, SFS anunță că persoanele ce vor achita integral impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar până la data de 2 iulie 2018, beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie anul curent.

Totodată, SFS reiterează: acest tip de impozit poate fi achitat on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md. Persoanele care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.md.

Pentru informații suplimentare, urmează să Vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 080001525, apel gratuit. De asemenea puteți contacta  persoanele responsabile din cadrul Direcției  deservire fiscală Ștefan Vodă  la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-2-22-70.

Sursa:  www.sfs.md  .

 

Şef  interimar  Direcţia deservire fiscală

Ștefan Vodă                                                             Galina VEREBCEANU