Noutăți

Spre atenția contribuabililor

 I. Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” se reorganizează, prin fuziune cu Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

În temeiul prevederilor alin. (l) al art. 72 din Codul Civil al Republicii Moldova (Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002) Vă comunicăm, că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) ,,Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” (numărul de identificare de stat 1006600058053) se reorganizează, prin fuziune (absorbție) cu Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Vă aducem la cunoștință adresa juridică și rechizitele bancare ale Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:

MD-2005, Republica Moldova,

    mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7

    Cod fiscal: 1005600036924

    Cod TVA: 7800104

    Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

    Codul băncii: TREZMD2X

    IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA

Suplimentar comunicăm că pagina oficială a instituției este ctif.gov.md. 

II. Circa 70% din contribuabili au achitat impozitul pe bunurile imobiliare beneficiind de 15% reducere.

Serviciul Fiscal de Stat a acumulat  338,7 milioane lei la Bugetul Public Național din taxele achitate de către contribuabili drept impozit pe bunurile imobiliare, depășind acumulările perioadei similare a anului precedent cu 23,2 milioane lei sau cu 7,4%.

Proprietarii de imobile care au achitat integral impozitul menționat până la 2 iulie, au beneficiat de reducere de 15 la sută din suma impozitului calculat.

SFS anunță contribuabilii care nu au profitat de dreptul de 15% reducere urmează să achite impozitul pentru bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar în părți egale, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie, anul curent.

Persoanele care nu vor achita în termen impozitul pe bunurile imobiliare, vor achita penalitate pentru fiecare zi de întârziere (0,0329 % din suma impozitului pe bunurile imobiliare neachitat).

Pentru informații suplimentare, urmează să Vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil,  la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă,  nr. de telefon 0242-93-510,  0242-2-22-70 sau la numărul 080001525, apel gratuit. 

Sursa:  www.sfs.md

Şef  interimar  Direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă 

 Galina VEREBCEANU