Noutăți

Spre atenția contribuabililor!

 1. Despre dezavantajele achitării salariilor „în plic” și desfășurarea „muncii la negru”

Munca nedeclarată, cunoscută și sub denumirea de „munca la negru”, este acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.

Munca la negru are dezavantaje pentru angajator, în sensul că implică o serie de riscuri la care acesta se expune, faptele respective fiind considerate ca infracțiuni, răspunderi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, Codul muncii a fost completat cu art. 71, care interzice în mod expres munca la negru, care este definită ca fiind orice muncă prestată de o persoană pentru un angajator și sub conducerea acestuia, fără respectarea prevederilor acestui cod cu referire la semnarea unui contract de muncă.

Pentru a asigura respectarea acestei prevederi, Codul contravențional a fost completat cu un nou art. 551, care prevede răspundere administrativă pentru munca la negru cu aplicarea sancțiunii pentru fiecare persoană identificată de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Utilizarea  muncii nedeclarate are următoarele dezavantaje:

angajatorul:

 • este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
 • este lipsit de prerogativa disciplinară;
 • săvârșește o evaziune fiscală, pentru că fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor.

angajatul:

 • nu beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă;
 • nu primeşte îndemnizaţia de concediere sau aceasta este diminuată în funcţie de salariul declarat;
 • nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimentele deosebite, sau este limitat în aceste drepturi;
 • nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile (invaliditate, accident, boală, maternitate, deces) sau beneficiază de asigurare minimală;
 • nu are dreptul la îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de îndemnizaţia pentru maternitate, precum şi pentru creşterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;
 • nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de urmaş sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;
 • nu se acordă ajutor de deces;
 • nu se bucură de protecţie legală;
 • este limitat dreptul la creditare bancare, etc.

Astfel, muncind în afara cadrului legal sau primind salariul „în plic”, lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii.

Iar în sprijinul angajatorilor, care încadrează în muncă noi angajați sau care legalizează angajații aflați în situații de muncă la negru, vine și legislația fiscală, care prin art. 24(16) din Legea nr.1164 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, acordă  dreptul la o facilitate fiscală, prin reducerea venitului impozabil în cazul în care aceștia înregistrează creșterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune față de numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent. Modul de determinare a mărimii reducerii venitului impozabil la care are dreptul angajatorul, ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților este expus pe pagina oficială Serviciului Fiscal de Stat  www.fisc.md, în Baza generalizată a practicii fiscale la pct. 29.1.6.27.

Astfel,  îndeamnăm  societatea civilă, oamenii de afaceri, inclusiv noua generație de antreprenori să conștientizeze gravitatea considerabilă și efectele negative complexe pe care le au munca la negru sau munca nedeclarată pentru individ, pentru societate, pentru bugetul de stat, pentru sistemul de asigurare socială, pentru economie ca un tot unitar.

2. 15 august – data limită a primului termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

Reamintim, că data de 15 august 2017 este ultima zi, prevăzută de legislația în vigoare, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferente perioadei fiscale a anului 2017.

    Totodată, menționăm că, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere.
3. Funcționalități noi în serviciul de raportare electronică fiscală ,,Declarație electronică”

Foto: Serviciul Fiscal de Stat a lansat funcționalități noi în cadrul serviciului „Declarație electronică”. Acestea au fost dezvoltate de Î.S. ,,Fiscservinform” și vor permite semnarea și transmiterea multiplă, dar și gestionarea accesului dărilor de seamă fiscale și gestionarea accesului în cadrul serviciului pentru utilizatorii companiei.

Prin funcționalitatea de semnare și transmitere multiplă, fiecare contribuabil (după crearea pachetului de rapoarte fiscale) va reuși să le selecteze pe toate și semneze printr-o singură operațiune, iar ulterior prin același mecanism de selectare să le transmită printr-un singur click.
Cea de-a doua funcționalitate vine să faciliteze procesul de repartizare a împuternicirilor, de către conducător, utilizatorilor în cadrul serviciului. Prin urmare, utilizatorii au posibilitatea creării și vizualizării doar a dărilor de seamă pentru care au accesul configurat.
Această funcționalitate asigură securitatea datelor companiei împotriva accesării neautorizate de către toți utilizatorii companiei care au acces la acest serviciu. Totodată, funcționalitatea dată asigură politicile de securitate sau alte reglementări interne cu privire la dreptul de acces și prelucrare date.
Reiterăm că serviciul ,,Declarație electronică” constituie un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a dărilor de seamă fiscale în regim on-line, cu aplicarea semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniu. Serviciul este pus la dispoziția contribuabililor pentru o raportare electronică fiscală.
SFS asigură, astfel, un proces continuu de modernizare a serviciilor electronice fiscale pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate contribuabililor și în special o atenție sporită este acordată procesului de raportare fiscală.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, pot apela la numărul de telefon 024293-510, 0242-93-502, 0242-93-508 sau la  Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Galina VEREBCEANU, șef interimar direcţie deservire fiscală Ștefan Vodă