Anunțuri Noutăți

Spre atenția contribuabililor

  1. 80% dintre proprietarii de bunuri imobiliare au beneficiat la achitarea impozitului de 15% reducere

  Peste 80% dintre proprietarii de bunuri imobiliare și-au exercitat obligația de achitare a impozitului imobiliar și al celui funciar până la data de 30 iunie 2019.

    Astfel, circa 400 milioane lei au fost acumulați la Bugetul public național din acest tip de impozit, plătitorii beneficiind de o reducere de 15% din suma total calculată. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat reiterează că potrivit prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunului imobiliar, în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie.

   Reiterăm deținătorilor de bunuri imobliare care încă nu și-au exercitat obligațiunea de achitare să nu ezite până la data de 15 august, curent (1/2 din suma totală).

    NOTĂ: Pentru neplata impozitului pe bunurile imobiliare în termenii prevăzuți de legislație, se aplică, conform prevederilor art.228 alin. (2) din Codul fiscal, majorare de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv. Astfel, majorarea de întârziere pentru anul 2019 este stabilită în mărime de 0,0329 % per zi.

  1. Automatizarea procedurii de înregistrare pe portalul serviciilor fiscale electronice

Întru racordarea mecanismelor de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md , conform  Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), Serviciul Fiscal de Stat automatizează procedura de înregistrare pe portalul serviciilor fiscale electronice din data de 01.08.2019.

     Înregistrarea și crearea conturilor de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md nu vor mai fi efectuate manual de către contribuabili prin indicarea login-ului, adresei de e-mail, parolă etc. În urma autentificării pe portalul serviciilor fiscale electronice, prin intermediul serviciului guvernamental MPass, contul de utilizator va fi creat de către sistem în mod automatizat.

    Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) este un mecanismul centralizat și integrator, securizat și flexibil de autentificare și autorizare a utilizatorilor în sistemele informaționale guvernamentale, care sporește gradul de securizare a resurselor informaționale ale statului, comoditatea de utilizare a serviciilor electronice pentru contribuabili și eficiența schimbului de date automatizat între autoritățile prestatoare de servicii.

    Din data aprobării hotărârii menționate și până în prezent, Serviciul Fiscal de Stat a oferit contribuabililor un termen de acomodare și tranziție la noul mecanism de autentificare prin MPass și a întreprins un șir de măsuri de informare prin intermediul adreselor de e-mail, telefonic și în cadrul centrelor de conectare la serviciile fiscale electronice.

    Astfel, contribuabilii care încă nu sunt utilizatori ai serviciilor fiscale electronice și nu dețin un cont de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md, până la solicitarea accesului la serviciile fiscale electronice, vor parcurge procedura de autentificare prin MPass cu semnătura electronică obținută preventiv, în urma căreia sistemul creează în mod automatizat contul de utilizator.

    Totodată, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă utilizatorii serviciilor fiscale electronice care se autentifică pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md cu login și parolă să utilizeze pe larg metoda de autentificare prin MPass cu ajutorul semnăturii electronice deținute de la unul din prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu, în legătură cu faptul că în scurt timp va fi suspendată și metoda de autentificare cu credențiale (e-mail/login și parolă). Aceeași recomandare este și pentru contribuabilii care dețin conturi de utilizator, pentru autentificarea căruia se utilizează e-mail și parolă. Categoria dată de contribuabili urmează să contacteze Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la 080001525, tasta 2, pentru unificarea conturilor de utilizator de tip vechi și migrarea entităților la care deține acces, în contul nou unificat.

    Utilizatorii care dețin accesul cu drept de vizualizare, completare și întocmire a documentației electronice, fără dreptul de semnare a acestora, bot beneficia de metoda de autentificare prin MPass – „Autentificarea în doi pași”. Metoda presupune utilizarea unor coduri de verificare și exclude utilizarea semnăturii electronice obligatoriu la fiecare autentificare. Pentru a se autentificare în doi pași, soluție alternativă și securizată de autentificare, utilizatorii vor folosi numele de utilizator/parola urmate de un cod de verificare generat de o aplicație instalată pe telefon sau tabletă. Procesul include doi factori de autentificare validați consecutiv cu scopul de a verifica dacă persoana care solicită accesul este întra-adevăr persoana care se declară a fi. Condiția de bază a acestei metode de autentificare este ca prima logare să fie efectuată cu ajutorul semnăturii electronice. Această metodă permite optimizarea cheltuielilor suportate la aplicarea semnăturii mobile și oferă o autentificare gratuită și securizată la toate serviciile electronice integrate cu MPass. Detalii pe www.mpass.gov.md (https://mpass.gov.md/info/totp).

   Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit.

Sursa:  www.sfs.md  

Şef  interimar al Direcţiei                                                  Galina Verebceanu