Anunțuri Noutăți

Spre atenția contribuabililor!

Cu privire la unele aspecte ce țin de folosirea Registrului mașinii de casă și control 

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (CIMCC) nr. 26-11/1-19/01-2018 din 21 aprilie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 584) au fost modificate şi completate Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia CIMCC din 17 iulie 1998 și Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia CIMCC din 24 iulie 1998.

Astfel, a fost modificat și completat Registrul mașinii de casă și control (Anexa nr.3 la Regulamentul menționat) prin introducerea în formularele notate 3-I și 3-II după coloana 12 a coloanei 13 cu următorul cuprins: „Suma achitată (confirmată) cu (prin) tichet de masă pe suport de hârtie/pe suport electronic” și completarea coloanei nr.14 cu următorul text “/Suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie (“rest TMH”)”.

Prin urmare, unitățile comerciale/de alimentație publică urmează să închidă Registrul mașinii de casă și control care a fost utilizat până la reprogramarea MCC cu opțiuni suplimentare pentru acceptarea tichetelor de masă ca instrument de plată  și să deschidă Registrul mașinii de casă și control nou, conform formularului în vigoare.

Totodată menţionăm, că pentru achiziționarea Registrului mașinii de casă și control nou, unitățile comerciale/de alimentație publică urmează să se adreseze la furnizorii/producătorii MCC sau la centrele de asistență tehnică pentru MCC.

Cu privire la neadmiterea  utilizarii de către entități a stocurilor de formulare a «Facturii de expediție» și a anexei la acestea neutilizate, începând cu 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5  din Hotărîrea Guvernului nr.294

                  În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului  nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, Serviciul Fiscal de Stat comunică pentru contribuabili următoarele.

Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.238 din 25.04.2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, documentul primar cu regim special «Factura» a fost substituit cu documentul primar cu regim special «Factura fiscală».

Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special «Factura fiscală» și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special «Factura», executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Prin urmare, nu va fi posibilă utilizarea documentului primar cu regim special «Factura de expediție».

În același timp, utilizarea stocurilor documentului primar cu regim special «Factura» se permite până la epuizarea acestora, conform actelor normative sus menționate.

      Cu privire la continuitatea acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii „la negru”.

Uitlizarea muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic este un fenomen care generează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemjlocit asupra angajaților și angajatorilor. Acceptând salariul în plic, beneficiarul riscă să fie lipsit de o pensie decentă, de un pachet social motivant, de o asigurare medicală de calitate, de protecție socială a familiei sale, de concedii de odihnă plătite, de îndemnizații decente.

Totodată, salariul primit în plic reduce posibilitatea muncitorului de a avansa în carieră, de a beneficia de credite și de o stabilitate la locul de muncă.

Serviciul Fiscal de Stat, reiterează: campania de informare va rezulta cu desfășurarea controalelor fiscale în masă la un eșantion selectat de agenți economici, care înregistrează risc sporit de utilizarea a muncii ne(sub)declarate.

Rezultatele primei runde de controale fiscale exercitate la 17 agenți economici în cadrul campaniei desfășurate, s-au soldat cu calcularea suplimentară la buget a obligațiilor aferente plăților salariale în valoare de 2,6 mln lei.

În acest context, SFS recomandă angajatorilor să se conformeze voluntar prevederilor legislației în vigoare, iar angajaților să-și exercite drepturile!

„Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile!”

https://youtu.be/3HbHZX1HC7M

Sursa:  www.sfs.md

Şef  interimar  Direcţia deservire fiscală  Ștefan Vodă  

Galina Verebceanu