Anunțuri Noutăți

Spre atenția contribuabililor!

  1. Fii informat – achită impozitul pe venit din chiria bunurilor imobiliare
Direcția deservire fiscală Ştefan  Vodă vine cu un apel către cetățenii, persoane fizice, care dau în chirie bunuri imobile, să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente, sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală Ștefan Vodă), în rază căreia își au domiciliu de bază.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

NOTĂ: prevederile date nu se aplică față de contractele de chirie, încheiate cu persoanele juridice.

2.     Achitarea impozitului în rate

Reamintim tuturor agenților economici , că în temeiul art. 84 Titlul  II Cod Fiscal, sunt obligaţi să achite, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:

a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau

b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în rate conform alin.(1), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma indicată la alin.(1) lit.a) sau b) – până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – până la 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) transferă la buget de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.

Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numerele de telefoane 0242-93-5-10;  0242-93-5-03;  0242-2-2- 70; 0242-93-5-01,  sau 080001525, apel gratuit .

De asemenea, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md

 

Galina VEREBCEANU, șef  interimar, direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă