Anunțuri Noutăți

Spre atenția consilierilor raionali! Înștiințare

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 175-a din data de 01 decembrie 2017,  Vă invităm la şedinţa odinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 14 decembrie 2017, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în ziua de: 

Luni, 11.12.2017, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină  (sala de ședințe, etajul IV) 

Luni, 11.12.2017,  ora 13.00 , Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport (sala de ședințe, etajul IV) 

Marți, 12.12.2017, ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului (sala de ședințe, etajul IV) 

Marți, 12.12.2017, ora 13.00, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană (sala de ședințe,  etajul IV) 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, tel: 2-20-57) și pagina web a Consiliului raional  Ștefan Vodă  (www stefan-vodă.md).

 

 Secretar al Consiliului raional                                                     Ion Ţurcan